„Nature Photonics” dostrzegło nasze badania

17 listopada 2021

W magazynie „Optica” ukazał się artykuł o laserach VCSEL autorstwa Adama Brejnaka i prof. Jana Muszalskiego z naszego Instytutu oraz naukowców z Politechniki Łódzkiej, Institute of Solid-State Physics, (Technical University of Berlin) oraz Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC). „Nature Photonics” dostrzegło tę publikację – w sekcji News & Views podkreślono nowatorstwo i znaczenie aplikacyjne raportowanych badań w „Optica”, streszczając główne tezy i wnioski publikacji.

Lasery VCSEL stosuje się w optycznych myszkach komputerowych, które doskonale działają na płaskich powierzchniach, a więc nie wymagają podkładki. Z VCSEL korzystamy również, gdy przesyłamy i przechowujemy dane w chmurze, gdyż używa się je do przesyłania informacji pomiędzy komputerami w centrach danych. W niedalekiej przyszłości będziemy je mieli również w naszych autonomicznych samochodach – w radarach optycznych, by wykrywać np. pieszego na drodze.

Wszystkie te zastosowania wykorzystują unikatową cechę VCSEL, jaką jest doskonała jakość optyczna wiązki. W dotychczasowych konstrukcjach okno emisji optycznej VCSEL miało symetrie kołową – tak jak piłka widziana z daleka. Niestety to sprawiało, że VCSEL miał też ograniczoną moc. Badania opublikowane w „Optica” wykazały, że moc znacząco wzrośnie, gdy zmieni się kształt okna emisji, czyli złamie się symetrię kołową. Po zmianie kształtów okna VCSEL nie przypominały już piłki widzianej z daleka, ale rakiety, więc naukowcy nazwali je „ping-pong”, „tenis” i „squash”.