OFERTA PRACY: stanowisko SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH nr naboru N/N1/106/2021

25 listopada 2021

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI i FOTONIKI
poszukuje Kandydata na stanowisko SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
nr naboru N/N1/106/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba wolnych stanowisk pracy:  1
Wymiar etatu: 100%
Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Warszawa, Aleja Lotników 32/46

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • kontrola obiegu dokumentów środków trwałych;
 • zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych;
 • wystawianie dokumentów OT,LT itp.;
 • uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji,
 • uzgadnianie okresowo sald dot. środków trwałych;
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych ( środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży;
 • przygotowanie raportów z zakresu środków trwałych na bieżące potrzeby GUS, banków i innych instytucji;
 • dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych oraz wprowadzanie do systemu księgowego dokumentów księgowych-gotówkowych i bezgotówkowych oraz wykonywanie czynności finansowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej;
 • potwierdzanie i weryfikacja sald kont;
 • inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie /wyższe ekonomiczne , specjalność: księgowość i finanse;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata gospodarka składnikami majątkowymi lub równoważnymi;
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o Ordynacji Podatkowej;
 • znajomość Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi i ich ewidencji;
 • dokładność i skrupulatność.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnianie wymagań i zdolność do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatom oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej poprzez poniższy link do dnia 10 grudnia 2021r.
APLIKUJ

Do dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Do dokumentów prosimy dołączyć podpisaną Klau­zulę infor­ma­cyjną dla osoby ubie­ga­ją­cej się o zatrud­nie­nie w Ł-IMiF oraz zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

data publikacji: 25 listopada 2021r.