Byliśmy na Konferencji Optoelektronicznej [REFERATY]

28 grudnia 2021

W ubiegłym miesiącu odbyła się VI edycja Konferencji Optoelektronicznej pod hasłem „Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku”. Wzięli w niej udział naukowcy z Łukasiewicz – IMiF: dr inż. Piotr Guzdek oraz dr inż. Kamil Pierściński.

Konferencja Optoelektroniczna od lat jest cenionym forum wymiany myśli i dyskusji dla ekspertów, przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych, uczelni wyższych, przemysłu oraz wojska. Pozwala na integrację środowisk naukowych, producentów, a także użytkowników technologii optoelektronicznych oraz jest okazją do podjęcia współpracy przy rozwiązywaniu problemów tej perspektywicznej dziedziny nauki i gospodarki.

W ramach sesji „Nowoczesne materiały w fotonice” dr inż. Piotr Guzdek wygłosił referat „Technologie i przyrządy półprzewodnikowe do zastosowań w przemyśle obronnym”. Warto podkreślić, że Łukasiewicz – IMiF  opracowuje i wdraża  nowoczesne  półprzewodnikowe podzespoły mikro- i optoelektroniczne, które  służą  modernizacji i unowocześnieniu sprzętu wojskowego oraz systemów bezpieczeństwa przez poprawę funkcjonalności, zwiększenie czułości, zasięgu i wprowadzenie wbudowanej inteligencji.

Przyrządy opracowane i wdrażane  w Łukasiewicz – IMiF to m.in.:

  • fotodiody kwadrantowe dla systemów naprowadzania rakiet i pocisków oraz  do systemów osłony wozów bojowych przed promieniowaniem laserowym,
  • tranzystory mikrofalowe AlGaN / GaN do budowy wielofunkcyjnych radarów dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,
  • lasery QCL dla  przeciwdziałania i zabezpieczenia przed laserowymi systemami broni skierowanej energii,
  • krzemowe detektory PIN do monitorowania zagrożeń radiacyjnych,
  • specjalizowane układy scalone do monitorowania stanu zdrowia żołnierzy w warunkach dynamicznych,
  • systemy LTCC jako obudowy ceramiczne dla układów scalonych i soczewek dla wielopikselowego aktywnego sub-THz skanera bezpieczeństwa 3D do zastosowań antyterrorystycznych oraz układy kryptograficzne dla cyberbezpieczeństwa.

Natomiast podczas sesji „Trendy rozwojowe systemów optoelektronicznych” dr inż. Kamil Pierściński opowiedział o „laserach kaskadowych jako technologii kluczowej dla fotoniki średniej podczerwieni”.

Doktor podsumował bieżące prace nad coraz popularniejszymi laserami kaskadowymi w zakresie średniej podczerwieni prowadzonych w Grupie Badawczej Fotonika Podczerwieni pod kątem możliwych zastosowań w technice wojskowej i cywilnej. Wspomniał również o projektach i ich głównych wynikach (Lasbiter – łącze optyczne realizowane we współpracy z WAT i firmą KenBit oraz SENSE – jednomodowe lasery kaskadowe dla zastosowań w układach optycznej detekcji gazów – we współpracy z Airoptic, PW, WAT i Politechniką Wrocławską). Natomiast w ramach nowego projektu MIRPIC (współpraca z VIGO i PW) zostaną opracowane miniaturowe, zintegrowane układy fotoniczne, które będą mogły być produkowane na masową skalę!