Projekt Parcour w fazie testów

31 grudnia 2021

Profesjonalne mierniki cząstek w powietrzu występują głównie jako rozwiązania stacjonarne o dużym zużyciu energii i poziomie złożoności. Znacząco zwiększa to koszty operacyjne oraz utrudnia prowadzenie pomiarów długoterminowych i monitorowania jakości powietrza w terenie.

Dlatego też w ramach projektu Parcour podjęte zostały prace mające na celu opracowanie nowego typu miernika bazującego na nowatorskiej metodzie pomiaru, która umożliwia miniaturyzację przyrządu przy zachowaniu dokładności i rozdzielczości pomiaru.

Kluczowym elementem umożliwiającym redukcję wymiarów jest matrycowa fotodioda, o specjalnie opracowanej strukturze, zintegrowana z elektroniką (front-end) wykonaną jako układ specjalizowany (ASIC) oraz elektroniką przetwarzającą wyniki pomiarów. Specjalnie opracowany algorytm detekcji bazujący na funkcji Bessela pozwala na  jednoczesne zliczanie cząstek o różnej wielkości (od 1um do nawet 100um).

Realizacja projektu odbywała się w konsorcjum polsko-niemieckim obejmującym instytuty badawcze (IMiF – Łukasiewicz , OUT e.V.) oraz przedsiębiorstwa (LARS Lighting oraz Pikkerton GmbH). Dwie grupy w ramach IMiF – Łukasiewicz realizowały prace związane z konstrukcją i technologią fotodiody oraz elektroniki front-end. Ponadto po stronie naszego Instytutu leżała integracja przyrządu w jeden system pomiarowy.

Obecnie trwają testy funkcjonalne przyrządu realizowane przez partnerów niemieckich.