Grupa Badawcza – Grafen i kompozyty2022-07-18T14:20:17+02:00

Grafen i kompozyty

Grupa zajmuje się opracowywaniem nowych materiałów i przyrządów bazujących na technologii grafenu epitaksjalnego, grafenu płatkowego, węglika krzemu, azotku galu oraz nanostruktur i kompozytów.

Prowadzi projekty naukowe i badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz dysponuje bardzo nowoczesną aparaturą technologiczną i pomiarową.

Lider Grupy Badawczej:

dr inż. Tymoteusz Ciuk
tymoteusz.ciuk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 41

Nasi eksperci:

Popularne produkty

Produkt nr 1

Zobacz więcej!

Produkt nr 2

Zobacz więcej!

Produkt nr 3

Zobacz więcej!

Katalogi do pobrania:

Oferta biznesowa:

Co u nas słychać?