Kierownictwo Instytutu

  Dyrektor Instytutu
dr inż. Bolesław KOŁODZIEJCZYK
Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Stopień naukowy doktora uzyskał na Dublin City University. Członek RICS i certyfikowany konsultant ds. zarządzania. Posiada duże doświadczenie w biznesie: pracował w firmach doradczych i funduszach inwestycyjnych, oraz dorobek naukowy pozwalający na zrozumienie fundamentów nowoczesnych technologii. Doświadczenie naukowe zdobywał, pracując w zagranicznych jednostkach badawczych. Dzięki najlepszych trenerom Dale Carnegie posiada szeroki zakres miękkich kompetencji menedżerskich. W Łukasiewicz-IMiF od grudnia 2020 r.
  Zastępca Dyrektora ds. badawczych
p.o. Zastępca Dyrektora ds. komercjalizacji
dr inż. Piotr GUZDEK
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie na stanowisku asystenta, następnie przechodził poszczególne szczeble kariery od kierownika laboratorium i zakładu badawczego do Zastępcy Dyrektora ds. oddziału. Kierował pięcioma projektami badawczymi, uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów, w tym projektów POIG, POIR i FP7. Współautor ponad 60 publikacji naukowych z listy JCR oraz 4 patentów. Od października 2020 r. jest Zastępcą Dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz-IMiF.
  Zastępca Dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
mgr Witold SYRWID
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień magistra w dziedzinie finansów zdobył na University of London. Ukończył Program Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem ACCA od 2005r. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w środowisku międzynarodowym, łącząc działalność finansowo- księgową ze sprawozdawczością międzynarodową, skierowaną do zagranicznych właścicieli firm. Pełnił funkcje Głównego Księgowego, a następnie Dyrektora Finansowego Hotelu Bristol w Warszawie. Jako Dyrektor Finansowy oraz członek zarządu w firmy Cushman & Wakefield Polska uczestniczył w procesach kształtowania i implementacji strategii firmy. W Łukasiewicz-IMiF od grudnia 2020 r.
  Kierownik Działu Komercjalizacji i Sprzedaży
dr inż. Piotr CYWIŃSKI
Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na kierunku Fizyka Techniczna. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w Katedrze Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej w 2006 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako badacz na Uniwersytecie Friedricha-Schillera w Jenie i Uniwersytecie Poczdamskim. Kierował Grupą Badawczą w Fraunhofer Instytucie zastosowań polimerów. Egzaminator patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz menadżer własności intelektualnej i innowacji w Carl Zeiss AG. W Łukasiewicz-IMIF od września 2021 r.