O Instytucie

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) jako jeden z 32 instytutów badawczo-rozwojowych należy do sieci Łukasiewicz, trzeciej największej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie, której misją jest rozwój polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Łukasiewicz-IMiF zapraszamy do kontaktu: komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl

Tworzymy technologie wytwarzania nowych materiałów, badamy ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w energetyce, elektronice, fotonice, medycynie, przemyśle lotniczym, obronnym, branży motoryzacyjnej oraz innych sektorach gospodarki.

Filarami naszego rozwoju są:

Ludzie

Siłą naszego Instytutu są pracownicy – znakomici badacze odnoszący sukcesy w wielu dyscyplinach naukowych. Na ich dorobek składają się setki publikacji w najlepszych światowych periodykach naukowych, kilkadziesiąt patentów, w tym światowych, oraz udział w prestiżowych projektach naukowych.

 


Infrastruktura badawcza

W naszych laboratoriach naukowych powstają innowacyjne rozwiązania. Posiadamy zaawansowane możliwości badawcze i analityczne, dzięki wyposażeniu laboratoriów w najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt i unikalną aparaturę, które pozwalają utrzymać wysoką lokatę Instytutu w gronie europejskich jednostek naukowych.

 


Technologie

Prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: mikro-, nanoelektroniki, optoelektroniki, inżynierii materiałowej, fotoniki (w tym nanofotoniki), elektroniki mikrofalowej, energoelektroniki, elektroniki drukowanej, przeźroczystej i giętkiej. Wdrażamy i upowszechniamy wyniki tych prac w gospodarce.

 


W Łukasiewicz-IMiF dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla świata biznesu i przemysłu, dla społeczeństwa i gospodarki.

Mikroelektronika i fotonika to fundament przemysłu, gospodarki i cywilizacji XXI wieku, a cyfryzacja, w której bierzemy aktywny udział, jest fundamentem inteligentnego usieciowienia procesów biznesowych, rzeczy, fabryk, komponentów i ludzi oraz stanowi klucz do przyszłych sukcesów.

Instytut skupia się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z dziedziny mikroelektroniki i fotoniki w takich obszarach jak:

  • Zrównoważona Gospodarka i Energia,
  • Transformacja Cyfrowa,
  • Inteligenta Czysta Mobilność,
  • Zdrowie

W portfolio naszych projektów znajdują się technologie wodorowe, grafen epitaksjalny, grafen płatkowy, przyrządy mocy na węglik krzemu, wysokoczęstotliwościowe przyrządy mocy na azotek galu, kryształy, lasery, źródła światła białego, maski chromowe i elementy dyfrakcyjne. Opracowujemy nowoczesne technologie światłowodowe, mikrooptyczne oraz różnego rodzaju sensory umożliwiające pozyskiwanie i niezawodne przesyłanie danych, co ma niebagatelne znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu 4.0.