Rada Instytutu

Prezydium Rady

Przewodniczący Rady:
dr inż. Janusz Noga

Prezes Zarządu Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

Z-ca Przewodniczącego Rady:
dr hab. inż. Anna Szerling
Lider Grupy Badawczej Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate, Łukasiewicz-IMiF

Sekretarz Rady:
dr inż. Dariusz Szmigiel
Lider Grupy Badawczej Technologia krzemowa i systemy sensorowe, Łukasiewicz-IMiF

Członkowie Rady

prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński
Lider Grupy Badawczej Materiały fotoniczne, Łukasiewicz-IMiF

dr inż. Tymoteusz Ciuk
Lider Grupy Badawczej Grafen i kompozyty, Łukasiewicz-IMiF

mgr inż. Remigiusz Czerniej, MBA
Inwestor ExeMed Sp. z o.o.

mgr inż. Krzysztof Grudzień
Prezes Zarządu Lars Lighting Sp. z o.o.

dr hab. Krzysztof Kluza
Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.

mgr inż. Wiktor Kuncewicz
Zastępca Szefa Biura Opracowań Specjalnych WB Electronics System S.A.

dr hab. Paweł Mielcarz
Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego – Kierownik Katedry Finansów

dr inż. Adam Piotrowski
Prezes VIGO System S.A.

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, MBA
Profesor w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Kamil Pierściński
Lider Grupy Badawczej Fotonika podczerwieni, Łukasiewicz-IMiF

mgr inż. Adam Sitnik
Prezes Zarządu DACPOL Sp. z o.o.

dr hab. inż. Agata Skwarek
Lider Grupy Badawczej Technologia LTCC i elektronika drukowana, Łukasiewicz-IMiF