Wydawnictwa

Materiały Elektroniczne

Kwartalnik naukowy wydawany od 1973 roku do 31 stycznia 2021 roku.
Służył rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy oraz wyników badań w dziedzinie technologii wytwarzania materiałów, metod określania ich właściwości oraz zastosowań w elektronice i fotonice. Czasopismo zawierało artykuły problemowe, teksty wystąpień pracowników na konferencjach i teksty z Biuletynu PTWK (Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów im. Prof. J. Czochralskiego).

Archiwalne numery można znaleźć pod adresem: Materiały Elektroniczne. Archiwalne wydania są nie tylko wciąż aktualnym źródłem treści naukowych, ale także ważnym dokumentem mówiącymi o historii zarówno nauki, jak i przemysłu. Znajdują się tam zarówno unikatowe prace, będące dużą atrakcją dla każdego historyka nauki, oraz autorska koncepcja układu okresowego pierwiastków opracowana przez prof. Andrzeja Szymańskiego, byłego pracownika Instytutu i wybitnego naukowca.

Digitalizacja czasopisma w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu przez Internet oraz stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma zostały sfinansowane w ramach umowy Nr 593/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wersja anglojęzyczna kwartalnika oraz wprowadzenie do czasopisma identyfikacji Digital Object Identifier (DOI) sfinansowane zostały w ramach umowy Nr 686/P-DUN/2019 z MNiSW.