BIP – Zamówienia publiczne2023-01-03T15:30:49+01:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania prowadzone na platformazakupowa.pl

Zamówienia Publiczne

Aktualne postępowania:

Porozumienie wykonawcze ws. wspólnego postępowania pn. “Rewitalizacja, zaprojektowanie i przechowywanie stoiska modułowego…”

Postępowanie: BZP.200.4.2023 Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego. Pod poniższym linkiem znajdują czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz Postępowanie: AZLZ.26.24.2023. Link do strony prowadzonego postępowania: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz TEKST czytaj więcej...

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym
Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – przetarg nieograniczony, PRZ/00005/2022,

link do dokumentacji:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/588555