BIP – Komunikaty i Ogłoszenia2023-01-03T15:05:58+01:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty i ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.02.2024 pn. “Dostawa 3″heterostruktur laserów kaskadowych dedykowanych do zainstalowania w demonstratorze PIC”

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.02.2024 pn. “Dostawa 3"heterostruktur laserów kaskadowych dedykowanych do zainstalowania w demonstratorze PIC” Zaproszenie do składania ofert  -  Zaproszenie do składania oferty heterostruktury Formularz ofertowy  -  Formularz ofertowy załącznik nr 2 heterostruktury Wzór umowy  czytaj więcej...

Ogłoszenie z dnia 25.10.2023 r. Zaproszenie do składania ofert pn. “Dostawa spektrometru do analizy widmowej odpowiedzi związków chemicznych i biologicznych stosowanych w detekcji metali ” – Nr postępowania: F2/14/350/2023

Zaproszenie do składania ofert pn. "Dostawa spektrometru do analizy widmowej odpowiedzi związków chemicznych i biologicznych stosowanych w detekcji metali" - Nr postępowania: F2/14/350/2023 Zaproszenie do składania ofert  - Zaproszenie_do_skladania_ofert_F2_14_350_23_spektrometr Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - Zalacznik 1 - Formularz czytaj więcej...

Ogłoszenie z dnia 24.10.2023 r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni”

Ogłoszenie z dnia 24.10.2023 r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni” Zaproszenie do składania ofert  -  zaproszenie do składania ofert audyt Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  - czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dnia 28.09.2023 pn. Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do czyszczenia podłóż oraz wspomagania procesów litograficznych – Nr postępowania: F2/6/317/23

Zaproszenie do składania ofert z dnia 28.09.2023 pn. "Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do czyszczenia podłóż oraz wspomagania procesów litograficznych przy pomocy megadźwięków składającego się z zasilacza pulsacyjnego oraz łaźni procesowej" – Nr postępowania: F2/6/317/23 Zaproszenie do składania ofert - czytaj więcej...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej Systemu ORTOPIEZOMETR

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Systemu ORTOPIEZOMETR powstałego w wyniku realizacji przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki umowy POIR.04.01.04-00-0034/19-00. Ankieta dostępna jest pod adresem internetowym https://forms.office.com/e/Rf2n6tQa2f  i będzie aktywna do dnia 27.09.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.03.2023 pn.: “Dostawa fabrycznie nowego lasera DPSS o długości fali emitowanego promieniowania 660 nm wraz z radiatorem i akcesoriami” – Nr postępowania: F2/6/100/23

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.03.2023 pn.: “Dostawa fabrycznie nowego lasera DPSS o długości fali emitowanego promieniowania 660 nm wraz z radiatorem i akcesoriami” – Nr postępowania: F2/6/100/23 1. Zaproszenie do składania ofert  zaproszenie do składania ofert 2. czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.02.2023 pn. Organizacja międzynarodowej konferencji „2ND CONFERENCE ON FAST/SPS: FROM RESEARCH TO INDUSTRY” wraz z obsługą hotelowo-gastronomiczną – Nr postępowania: F2/1/54/23

Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.02.2023 pn. Organizacja międzynarodowej konferencji „2ND CONFERENCE ON FAST/SPS: FROM RESEARCH TO INDUSTRY” wraz z obsługą hotelowo-gastronomiczną – Nr postępowania: F2/1/54/23 1. Załącznik nr 1 - Zaproszenie do składania ofert  zaproszenie do składania czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.02.2023 pn. “Świadczenie usług zewnętrznego rzecznika patentowego przez okres 12 miesięcy” – Nr postępowania: F2/12/59/23

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert rzecznik patentowy.pdf Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Zmieniony-Aktualny Załacznik 2 - Formularz ofertowy.pdf  Załącznik 2 - Formularz czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30.11.2022 pn. “Modernizacja wieży światłowodowej w zakresie dedykowanego układu sterowania odbiorem i podawaniem włókien i prętów”

Modernizacja wieży światłowodowej w zakresie dedykowanego układu sterowania odbiorem i podawaniem włókien i prętów: Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert modernizacja wieży Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik 1 - Formularz ofertowy modernizacja wieży Załącznik nr 2 czytaj więcej...

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki – Nr postępowania F2/9/345/22

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki – Nr postępowania F2/9/345/22 Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Załącznik 1 - Formularz ofertowy  Zalacznik 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dn. 14.07.2022r. pn. „Usunięcie awarii systemu klimatyzowania pomieszczenia laboratorium wraz z wymianą uszkodzonych sprężarek” nr postępowania F2/6/351/22

Usunięcie awarii systemu klimatyzowania pomieszczenia laboratorium wraz z wymianą uszkodzonych sprężarek 1) Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do składania ofert usunięcie awarii systemu klimatyzowania 2) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Formularz ofertowy usunięcie awarii 3) Załącznik nr 2 czytaj więcej...

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z detektorem EDS

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z detektorem EDS 1. Treść zapytania Zapytanie 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20220221_Zalacznik_1_-_Formularz_ofertowy 3. Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 20211115_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_LIMiF czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert z dn. 11.04.2022r. pn. „Dostawa komory wysokiej czystości do układania preform nanostrukturalnych (mini-cleanroom)” nr postępowania F2/9/193/22

Zaproszenie do składania ofert z dn. 31.03.2022r. pn. „Dostawa obiektywu dla kamery termowizyjnej FLIR A6750: 4x Microscope f/4 wraz z akcesoriami” nr postępowania F2/6/165/22

Zaproszenie do składania ofert z dn. 24.03.2022r. pn. „Dostawa pieca wysokotemperaturowego do wytopu szkieł specjalnych na światłowody” nr postępowania F2/9/142/22

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2022 r. na wykonanie modernizacji urządzenia laserowego do bezpośredniego rysowania wzorów DWL200

Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.03.2022 r. pn. „Dostawa referencyjnych źródeł promieniowania podczerwonego” – nr postępowania F2/14/119/22 /INVITATION TO TENDER „Delivery of Interband Cascade Lasers” – Ref. No. F2/14/119/22

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11.03.2022 r. pn. „Serwis kontrolerów pieców do utleniania krzemu” – nr postępowania F2/14/97/22

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.02.2022 r. pn. „Serwis urządzenia do elektronolitografii” – nr postępowania F2/14/49/22 / INVITATION TO TENDER
„Service Contract for the Voyager Electron Beam Lithography (EBL) system” – Ref. No. F2/14/49/22

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Serwisu Intranetowego w Łukasiewicz-IMiF
Treść zapytania
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 – Księga Identyfikacji Wizualnej

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „ Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm’’

Zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2021 na usługę serwisową dla spektrometru mas jonów wtórnych
Treść ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „ Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm’’
Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz audytów
Załącznik nr 3 Wykaz osób
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności oferent
Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności audytor
Informacja z otwarcia i wyboru oferty

Ogłoszenie z dnia 24.02.2021r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów”
Treść ogło­sze­nia
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz audytów
Załącznik nr 3 Wykaz osób
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności oferent
Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności audytor
Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na ochronę osób i mienia
– nr postępowania K1/71/2020 (2020.12.31)
link do postępowania
Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia (2021.01.08)
Informacja o zmianie terminu składania ofert (2021.01.08)
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert (2021.01.14)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie 1 (2021.01.21)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie 2 (2021.01.21)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie 3 (2021.01.21)
Informacja o udzieleniu zamówienia (2021.02.23)

Ogło­sze­nie z dnia: 17.12.2020r. Zaproszenie do składania ofert.
„Usługa serwisowa urządzeń pogwarancyjnych”, termin do 23.12.2020r.
Treść ogło­sze­nia
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (DOCX)
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 22.12.2020 r. w godz. 9:00 – 14:00.
W powyższej sprawie proszę o kontakt z:
Adam Pukosz tel.: (22) 639 56 64 lub Tymoteusz Ciuk tel. kom. 509 079 001
Ogło­sze­nie z dnia: 18.11.2020r. Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdania finansowego.
Pismo przewodnie
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności
Zał. 2a Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności biegły rewident
Zał. 3 Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomość specyfiki instytutów
Zał. 4 Oświadczenie o prowadzonych postępowaniach administracyjnych