Eksperci

KOMERCJALIZACJA I SPRZEDAŻ

mgr

Jacek
Gruchalski

mgr

Przemysław
Bałkowiec

mgr inż.

Robert
Broszkiewicz

CENTRUM FOTONIKI

dr inż.

Kamil
Pierściński

profesor Ryszard Buczyński
prof. dr hab.

Ryszard
Buczyński

CENTRUM NANOTECHNOLOGII

dr hab. inż.

Anna
Szerling

DYREKTOR CENTRUM

dr Adrian Chlanda
dr inż.

Adrian
Chlanda

dr inż.

Tymoteusz
Ciuk

CENTRUM MIKROELEKTRONIKI KRZEMOWEJ

dr inż.

Grzegorz
Janczyk

dr inż.

Dariusz
Szmigiel

CENTRUM MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

dr hab.

Agata
Skwarek

P.O. DYREKTOR CENTRUM

dr hab. inż.

Anna
Kozłowska

dr Rafał Zybała
dr inż.

Rafał
Zybała

dr inż.

Grzegorz
Tomaszewski

dr inż.

Beata
Synkiewicz-Musialska

CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW I PRZYRZĄDÓW

dr hab.

Paweł
Michałowski

CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI (PREDOM)

mgr

Filip
Walczak