Działalność badawcza

Pracownicy naukowi Łukasiewicz – IMiF chętnie współpracują z biznesem. Tworzą technologie i produkty, które są gotowe do wprowadzenia na rynek. Jesteś przedstawicielem biznesu? Czy wiesz, że dzięki naszemu know-how możemy pozyskać dofinansowanie na wspólnie prowadzone przedsięwzięcia?

Nasi badacze obecnie zaangażowani są w realizację ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych, krajowych i europejskich, w tym w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Naukowcy Instytutu pracują w ramach Grup Badawczych. Działalność badawcza dziesięciu grup obejmuje opracowywanie nowych technologii i przyrządów w zakresie fotoniki i mikroelektroniki.

Badacze są twórcami kilkudziesięciu patentów oraz licznych zgłoszeń patentowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Należą do nich min. lakier na bazie grafenu, sposób łączenia płytek półprzewodnikowych, sposób wytwarzania światłowodu aktywnego i światłowód aktywny.

Historia mikroelektroniki w Polsce

Jan Czochralski był chemikiem i metaloznawcą, który żył w latach 1885-1953. Jest najczęściej cytowanym polskim naukowiecem. Swoją karierę zaczynał od pracy w aptece, by następnie objąć stanowisko kierownika laboratorium badania stali i żelaza w koncernie Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft.

Odkrył tzw. metal B, który opatentował w 1924 roku. Sześć lat później Czochralski został profesorem chemii na Politechnice Warszawskiej.

Podczas wojny prowadził Zakład Badań Materiałów, aby ochronić pracowników uczelni oraz jej sprzęt. Zakład wykonywał prace dla wielu instytucji cywilnych, także dla polskiego podziemia i… Wehrmachtu, dla którego produkcję zresztą sabotował.

Metoda otrzymywania monokryształów krzemu, opracowana przez Jana Czochralskiego, stanowi podstawę procesu produkcji układów scalonych – fundamentu elektroniki. Metoda ta jest stosowana do dziś.

Współpracował z AK, dzięki osobistym kontaktom z Niemcami ratował zbiory z muzeów, wydobywał ludzi z więzień i obozów koncentracyjnych, a także pomagał walczącym w getcie warszawskim. Choć po wojnie został posądzony o kolaborację z Niemcami, finalnie został zrehabilitowany. Niestety zarzuty poważnie odbiły się na jego zdrowiu.

Kadr z serialu „Geniusze i marzyciele”

Kadr z filmu „Geniusze i marzyciele”