Projekty badawcze

Centrum Grafenu

Zakup urządzeń dla opracowania nowych materiałów m.in. warstwowych, dwu-wymiarowych, inteligentnych, technologii wytwarzania grafenu.

NewILUMIS

Opracowanie nowatorskiego materiału funkcjonalnego na bazie warstwowej ceramiki jako innowacyjnego komponentu fotonicznego do oświetlenia i sensorów.

OxyGaN

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych przezroczystych kontaktów omowych dla diod laserowych opartych na azotku galu.

PhotonHub Europe

Stworzenie Centrum Innowacji Fotoniki i zaangażowanie firm z sektora MŚP, aby przyspieszyć wdrażanie zdobyczy fotoniki w gospodarce.

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Rozbudowa potencjału – zakup niezbędnych urządzeń dla linii doświadczalnych technologii mikrosystemów i mikromontażu oraz laboratorium litografii.

SEEKER

Opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych, do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych, jak i przeciwpancernych.

EnerGaN

Przygotowanie do wdrożenia łańcucha technologii opartego o wertykalne przyrządy GaN pozwalającego na podjęcie produkcji Inteligentnych Banków Energii.

Budowa infrastruktury do dystrybucji wodoru

Prace budowalne i instalacyjne infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz dostosowanie laboratorium do instalacji reaktora epitaksjalnego.

Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego

Nowatorska metoda wytwarzania grafenu płatkowego techniką bezpośredniej eksfoliacji, realizowana z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym.

CoVSens

Celem projektu jest opracowanie szybkich i wysokoczułych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm

Produktem będzie kamera termowizyjna pracująca w zakresie średniej podczerwieni MWIR o rozdzielczości co najmniej 320×240 pikseli i rozstawie pikseli równym 30 µm.

TeHFoton

Celem projektu jest opracowanie skalowalnej technologii wytwarzania binarnych supersieci I i II rodzaju ze związków AIIIBV mających zastosowanie w konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych zarówno do detekcji, jak i emisji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu podczerwieni IR.

PROAPLIKA

Efektem projektu będzie kamera termowizyjna pracująca w zakresie średniej podczerwieni MWIR.

MIRPIC

Wynikiem projektu będzie innowacja produktowa w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w
zakresie średniej podczerwieni, MIR (3-5,5 μm).

ASTACUS

Celem projektu jest opracowanie ultraczułego i mobilnego urządzenia opartego o technologie światłowodowe pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych.

BAGBONE

Główny cel projektu to sprawdzenie, czy bioaktywna wełna szklana na bazie mikrowłókien może wkomponować się w ubytki kostne. Dopasowując się do ich kształtu i przekształcając się w hydroksyapatyt, ostatecznie stworzyy tkankę kostną zbliżoną do naturalnej.

Team Tech

W ramach projektu będziemy badać potencjał zastosowania nanostrukturalnych elementów mikrooptycznych, których działanie opiera się na teorii efektywnego ośrodka

NWL

Celem projektu jest weryfikacja potencjału technologicznego i aplikacyjnego nowego typu światłowodów aktywnych wykorzystujących nanotechnologię oraz sprawdzenie możliwości zaproponowania nowych rozwiązań dla rynku laserów światłowodowych wysokich mocy.

HeDiMaT

Celem projektu jest opracowanie nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych opartych na powłokach kompozytowych odpowiadających aktualnym potrzebom elektroniki w zakresie materiałów termoprzewodzących stosowanych przy produkcji samochodów elektrycznych oraz systemów ich ładowania.

B-GaN

Jak dotąd, niewiele jest informacji o uzyskaniu w strukturach GaN wydajnej emisji dłuższych fal, odpowiadających kluczowej barwie czerwonej (RED), co generuje niszę naukową i komercyjną. Niniejszy projekt ma na celu wypełnić obie te luki.

MXense

Projekt zakłada wielowątkowe zbadanie odpowiedzi różnych dostępnych komercyjnie materiałów typu MXenes na szereg LZO potencjalnie istotnych dla diagnostyki medycznej oddechu.

Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym

Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowatorskiego modelu komputerowego technologii spiekania wspomaganego polem elektrycznym FAST/SPS (ang. field assisted sintering technology/spark plasma sintering).

Wieloskalowa analiza deformacji oraz zniszczenia nowych hybrydowych kompozytów na osnowie metalowej. Badania doświadczalne oraz modelowanie numeryczne

Celem proponowanego projektu jest opracowanie wieloskalowego modelu dla kompleksowego badania zachowania się podczas odkształcania (aż do uszkodzenia) hybrydowych kompozytów o osnowie metalowej.

ISKRA

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie wniosku European Research Council (ERC) Consolidator Grant.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY

Opracowanie systemu do monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych oraz wykrywania obecności pracowników w strefach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi.

ORTOPIEZOMETR

System Ortopiezometr to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające rzetelne poznanie motoryki stopy oraz całej postawy człowieka, co ma istotne znaczenie dla diagnostyki i rehabilitacji schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz wad postawy.

ROZWIĄZANIA DO SAMOCZYNNEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Projekt dotyczy rozwiązań do samoczynnej dezynfekcji powierzchni dotykowych konsoli bankomatów, domofonów i ekranów dotykowych z wykorzystaniem niechemicznych metod niszczenia wirusów i flory bakteryjnej.

“Experimental Science – Szkoła jutrA” (ESSA)

Projekt “Experimental School – Szkoła jutrA” (ESSA) jest projektem ogólnopolskim skierowanym do dzieci i młodzieży. Jego celem jest popularyzacja nauki i badań naukowych poprzez kontakt z naukowcami i laboratoriami w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki.

SiCharge – Badania materiałowe w celu opracowania tranzystora IGBT z węglika krzemu oraz urządzenia do ładowania samochodu elektrycznego

W ramach realizacji projektu powstało kilka prototypów urządzeń SST (Solid State Transformer) do ładowania samochodów elektrycznych i tester trwałości tranzystorów na podłożu z węglika krzemu umożliwiający przyśpieszone starzenie różnego typu komponentów elektrycznych.

LumAI

Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne i sztuczną inteligencję