Projekty badawcze

Centrum Grafenu

Zakup urządzeń dla opracowania nowych materiałów m.in. warstwowych, dwu-wymiarowych, inteligentnych, technologii wytwarzania grafenu.

Więcej

NewILUMIS

Opracowanie nowatorskiego materiału funkcjonalnego na bazie warstwowej ceramiki jako innowacyjnego komponentu fotonicznego do oświetlenia i sensorów.

Więcej

OxyGaN

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych przezroczystych kontaktów omowych dla diod laserowych opartych na azotku galu.

Więcej

PhotonHub Europe

Stworzenie Centrum Innowacji Fotoniki i zaangażowanie firm z sektora MŚP, aby przyspieszyć wdrażanie zdobyczy fotoniki w gospodarce.

Więcej

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Rozbudowa potencjału – zakup niezbędnych urządzeń dla linii doświadczalnych technologii mikrosystemów i mikromontażu oraz laboratorium litografii.
Więcej

SEEKER

Opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych, do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych, jak i przeciwpancernych.

Więcej

EnerGaN

Przygotowanie do wdrożenia łańcucha technologii opartego o wertykalne przyrządy GaN pozwalającego na podjęcie produkcji Inteligentnych Banków Energii.

Więcej

Budowa infrastruktury do dystrybucji wodoru

Prace budowalne i instalacyjne infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz dostosowanie laboratorium do instalacji reaktora epitaksjalnego.

Więcej

Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego

Nowatorska metoda wytwarzania grafenu płatkowego techniką bezpośredniej eksfoliacji, realizowana z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym.

Więcej

Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia (CoVSens)

Celem projektu jest opracowanie szybkich i wysokoczułych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Więcej

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo od 3 µm do 5 µm

Produktem będzie kamera termowizyjna pracująca w zakresie średniej podczerwieni MWIR o rozdzielczości co najmniej 320×240 pikseli i rozstawie pikseli równym 30 µm.

Więcej