ISKRA – Integracja techniki SIMS z komplementarnymi metodami charakteryzacji materiałów

Finansowanie:

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa prezesa Centrum Łukasiewicz.

Wartość dofinansowania: 1 790 550,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 989 500,00 PLN

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2021

Data zakończenia projektu: 30.06.2023

Dr hab. Paweł Michałowski
Kierownik projektu
pawel.michalowski@imif.lukasiewicz.gov.pl

dr hab. Paweł Michałowski

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie wniosku European Research Council (ERC) Consolidator Grant, który zostanie złożony przez dr. hab. Pawła Michałowskiego w roku 2023.

Centralnym urządzeniem badawczym wykorzystywanym w realizacji projektu będzie spektrometr mas jonów wtórnych (skrót SIMS z ang. Secondary Ion Mass Spectrometry) CAMECA SC Ultra, który został zainstalowany w październiku 2015 roku.

Warto podkreślić, ze na świecie jest zaledwie kilkanaście urządzeń tego typu i wszystkie (za wyjątkiem wspomnianego) zostały zakupione do kontroli jakości produkcji przez duże koncerny jak Intel czy Samsung. Wymieniony spektrometr jest więc jedynym takim urządzeniem stworzonym specjalnie do prac badawczo-rozwojowych i naukowych.

Na dotychczasowe efektywne wykorzystanie potencjału naukowego urządzenia w Łukasiewicz – IMiF wskazuje liczbę publikacji o zasięgu międzynarodowym, w których zawarte są wyniki badań własnych realizowanych metodą SIMS. Do tej pory opublikowano 62 prace, 2 są aktualnie w recenzji, natomiast 2 kolejne w końcowej fazie przygotowania do złożenia.

Warto tutaj podkreślić, że zanim zaczęto w pełni korzystać z możliwości urządzenia, w pierwszych latach niezbędne było przeprowadzenie skomplikowanego procesu uruchamiania, testowania i optymalizacji / kalibracji urządzenia oraz wdrożenia nowej metody badawczej. Po tym czasie, od 2018 roku, publikowano już co najmniej 10 prac rocznie, których autorem lub współautorem jest dr hab. Paweł Michałowski.

Kontakt

Dr hab. Paweł Michałowski
Kierownik projektu
pawel.michalowski@imif.lukasiewicz.gov.pl