Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /L-IMiF/SkrytkaESP
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

Dyrekcja Instytutu
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel. 22 548 78 16, 22 548 78 05, fax. 22 548 77 04
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

Dział Komercjalizacji i Sprzedaży (zamówienia produktów i usług oferowanych w naszym Instytucie)
tel. 22 548 77 17, 548 77 75
komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl

Dział Marketingu i Komunikacji
tel. 22 548 77 58, 548 77 41
marketing@imif.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza – Projektowanie Układów Scalonych i Systemów (B5)
Lider: dr inż. Grzegorz JANCZYK
grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 78 50, 22 548 78 51

Grupa Badawcza – Fotonika Podczerwieni (B6)
Lider: dr inż. Kamil PIERŚCIŃSKI
kamil.pierscinski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 79 37, 22 548 79 33

Grupa Badawcza – Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate (B8)
Lider: dr hab. inż. Anna SZERLING
anna.szerling@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 79 55, 22 548 79 44

Lokalizacja Instytutu przy ul. Wólczyńskiej 133, 01-919 Warszawa

tel.: 22 639 58 05
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza – Materiały Fotoniczne (B1)
Lider: prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI
ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 05

Grupa Badawcza – Materiały Funkcjonalne (B2)
Lider: dr hab. inż. Anna KOZŁOWSKA
anna.kozlowska@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 57 79

Grupa Badawcza – Grafen i Kompozyty (B3)
Lider: dr inż. Tymoteusz CIUK
tymoteusz.ciuk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 41

Grupa Badawcza – Charakteryzacja Materiałów i Przyrządów (B4)
p.o. Lider: dr Paweł MICHAŁOWSKI
pawel.michalowski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 49


Oddział w Piasecznie – Zakład Technologii Mikrosystemów

ul. Oku­lic­kiego 5E, 05–500 Pia­seczno
tel.: 22 279 32 00

Grupa Badawcza – Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe (B7)
Lider: dr inż. Dariusz SZMIGIEL
dariusz.szmigiel@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 279 32 01


Oddział w Krakowie – Centrum Mikroelektroniki Hybrydowej i LTCC

ul. Zabło­cie 39, 30–701 Kra­ków
tel.: 12 656 51 83

Grupa Badawcza – Technologia LTCC i Elektronika Drukowana (B9)
Lider: dr hab. Agata SKWAREK
agata.skwarek@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 12 656 31 44 wew. 281


Oddział PREDOM – Centrum Badań i Certyfikacji

ul. Kra­ko­wia­ków 53, 02–255 War­szawa
tel.: 22 846 19 51

Grupa Badawcza – Centrum Badań i Certyfikacji (B10)
Lider: mgr Filip WALCZAK
filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 604 056 816