Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /L-IMiF/SkrytkaESP
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

adres do e-doręczeń: AE:PL-32190-17732-FJIEG-29

Dyrekcja Instytutu
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel. 22 548 78 16, 22 548 78 05, fax. 22 548 77 04
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl

Dział Komercjalizacji i Sprzedaży (zamówienia produktów i usług oferowanych w naszym Instytucie)
tel. 604 975 329
komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl

Dział Zakupów (m.in. dostawa sprzętu laboratoryjnego)
tel. 22 548 77 43

Dział Marketingu i Komunikacji
tel. 22 548 77 58, 548 77 41
marketing@imif.lukasiewicz.gov.pl

CENTRUM FOTONIKI

Grupa Badawcza – Fotonika Podczerwieni (B1-2)
Lider: dr inż. Kamil PIERŚCIŃSKI
kamil.pierscinski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 79 37, 22 548 79 33

CENTRUM NANOTECHNOLOGII

Grupa Badawcza – Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate (B2-3)
Lider: dr hab. inż. Anna SZERLING
anna.szerling@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 79 55, 22 548 79 44

CENTRUM MIKROELEKTRONIKI KRZEMOWEJ

Grupa Badawcza – Projektowanie Układów Scalonych i Systemów (B3-1)
Lider: dr inż. Grzegorz JANCZYK
grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 78 50, 22 548 78 51

Lokalizacja Instytutu przy ul. Wólczyńskiej 133, 01-919 Warszawa

tel.: 22 639 58 05

CENTRUM FOTONIKI

Grupa Badawcza – Materiały Fotoniczne (B1-1)
Lider: prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI


Grupa Badawcza – Technologie i Systemy Światłowodowe i Kwantowe (B1-3)
Lider: prof. dr hab. Ryszard BUCZYŃSKI
ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 05

CENTRUM NANOTECHNOLOGII

Grupa Badawcza – Grafen Płatkowy (B2-1)
Lider: dr inż. Adrian CHLANDA
adrian.chlanda@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 58 27

Grupa Badawcza – Technologie SiC (B2-2)
Lider: dr inż. Tymoteusz CIUK
tymoteusz.ciuk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 41 6395 827

CENTRUM MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

Grupa Badawcza – Materiały Inteligentne (B4-1)
Lider: dr hab. inż. Anna KOZŁOWSKA
anna.kozlowska@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 57 79

Grupa Badawcza – Materiały dla Energetyki (B4-2)
Lider: dr inż. Rafał ZYBAŁA
rafal.zybala@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 58 15

CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW I PRZYRZĄDÓW

Grupa Badawcza – Charakteryzacja Materiałów i Przyrządów (B6)
Lider: dr hab. Paweł MICHAŁOWSKI
pawel.michalowski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 49


Lokalizacja Instytutu przy ul. Oku­lic­kiego 5E, 05–500 Pia­seczno

CENTRUM MIKROELEKTRONIKI KRZEMOWEJ

tel.: 22 279 32 00

Grupa Badawcza – Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe (B3-2)
Lider: dr inż. Dariusz SZMIGIEL
dariusz.szmigiel@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 279 32 01

Grupa Badawcza – Charakteryzacja i Metrologia Detektorów Krzemowych (B3-3)


Lokalizacja Instytutu przy ul. Zabło­cie 39, 30–701 Kra­ków

CENTRUM MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

tel.: 12 656 51 83

p.o. Dyrektor: dr hab. Agata SKWAREK-ILLÉS
agata.skwarek@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 12 656 31 44 wew. 281

Grupa Badawcza – Elektronika Drukowana (B4-3)
Lider: dr inż. Grzegorz TOMASZEWSKI
grzegorz.tomaszewski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 12 656 31 44 wew. 265

Grupa Badawcza – Technologia LTCC (B4-4)
Lider: dr inż. Beata SYNKIEWICZ-MUSIALSKA
beata.synkiewicz.musialska@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 12 656 31 44 wew. 224


Lokalizacja Instytutu przy ul. Kra­ko­wia­ków 53, 02–255 War­szawa

Oddział PREDOM – Centrum Badań i Certyfikacji

tel.: 22 846 19 51

Lider: mgr Filip WALCZAK
filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 604 056 816