O Instytucie

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz – IMiF) należy do sieci Łukasiewicz. Stanowimy część nauki, która działa w formule Science is Business. Oferujemy przedsiębiorcom rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Jesteśmy trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie i liderem B+R w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tworzymy nowoczesną instytucję badawczą – zarządzamy 440 laboratoriami B+R.

Posiadamy specjalistyczną aparaturę badawczą: 3762 urządzeń kluczowej aparatury, w tym 497 unikatowej aparatury w skali Polski.
Pracują dla nas najlepsi. W całym Łukasiewiczu realizuje się blisko 4500 pracowników pionu badawczego i inżynieryjno-technicznego.

Jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl

Opracowujemy technologie wytwarzania nowych materiałów, badamy ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w energetyce, elektronice, fotonice, medycynie, przemyśle lotniczym, obronnym, kosmicznym, branży motoryzacyjnej oraz innych sektorach gospodarki.

Misja i wizja Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

Misja:

Tworzymy technologie przyszłości w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata

Wizja:

Chcemy być wiodącym partnerem we wdrażaniu wartościowych technologii i produktów w obszarze mikroelektroniki i fotoniki

Wartości dodane

Filarami naszego rozwoju są:

Ludzie

Siłą naszego Instytutu są pracownicy – znakomici badacze odnoszący sukcesy w wielu dyscyplinach naukowych. Na ich dorobek składają się setki publikacji w najlepszych światowych periodykach naukowych, kilkadziesiąt patentów, w tym światowych, oraz udział w prestiżowych projektach naukowych.

Infrastruktura badawcza

W naszych laboratoriach naukowych powstają innowacyjne rozwiązania. Posiadamy zaawansowane możliwości badawcze i analityczne, dzięki wyposażeniu laboratoriów w najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt i unikatową aparaturę, które pozwalają utrzymać wysoką lokatę Instytutu w gronie europejskich jednostek naukowych.

Technologie

Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach:
mikro-, nanoelektroniki, optoelektroniki, inżynierii materiałowej, fotoniki (w tym nanofotoniki), elektroniki mikrofalowej, energoelektroniki, elektroniki drukowanej, przeźroczystej i giętkiej.

Procesy

  • Tworzenie pomysłów
  • Rozwój naukowy branży mikroelektroniki i fotoniki
  • Realizacja projektów B+R
  • Inżynieria produktu
  • Tworzenie wartości IP
  • Komercjalizacja wyników badań

Kierownictwo Instytutu

Slajd 2
dr inż. Piotr GUZDEK
Dyrektor Łukasiewicz – IMiF

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie na stanowisku asystenta, następnie przechodził poszczególne szczeble kariery od kierownika laboratorium i zakładu badawczego do Zastępcy Dyrektora ds. oddziału. Kierował pięcioma projektami badawczymi, uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów, w tym POIG, POIR i FP7. Współautor ponad 60 publikacji naukowych z listy JCR oraz 4 patentów.

Slajd 2
wakat
Zastępca Dyrektora ds. badawczych
Slajd 3
Agnieszka Jarecka
Zastępca Dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rada Instytutu

Prezydium Rady

dr inż.
Janusz Noga

Przewodniczący Rady
Prezes Zarządu Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

dr hab inż.
Anna Szerling
Z-ca Przewodniczącego Rady
Lider Grupy Badawczej Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate, Łukasiewicz-IMiF

dr inż.
Dariusz Szmigiel
Sekretarz Rady
Lider Grupy Badawczej Technologia krzemowa i systemy sensorowe, Łukasiewicz-IMiF

Członkowie Rady

prof. dr hab. inż.
Ryszard Buczyński

Lider Grupy Badawczej Materiały fotoniczne,
Łukasiewicz – IMiF

dr inż.
Tymoteusz Ciuk
Lider Grupy Badawczej Grafen i kompozyty,
Łukasiewicz – IMiF

mgr inż.
Remigiusz Czerniej, MBA

Inwestor ExeMed Sp. z o.o.

mgr inż.
Krzysztof Grudzień

Prezes Zarządu Lars Lighting Sp. z o.o.

dr hab.
Krzysztof Kluza

Szkoła Główna Handlowa

mgr inż.
Wiktor Kuncewicz

Zastępca Szefa Biura Opracowań Specjalnych WB Electronics System S.A.

dr hab.
Paweł Mielcarz

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego –
Kierownik Katedry Finansów

dr inż.
Adam Piotrowski

Prezes VIGO System S.A.

dr hab inż.
Ryszard Piramidowicz, MBA
Profesor w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż.
Kamil Pierściński
Lider Grupy Badawczej Fotonika podczerwieni, Łukasiewicz – IMiF

mgr inż.
Adam Sitnik
Prezes Zarządu DACPOL Sp. z o.o.

dr. hab inż.
Agata Skwarek
Lider Grupy Badawczej Technologia LTCC i elektronika drukowana, Łukasiewicz – IMiF

Historia Instytutu