SEEKER – Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych

Konsorjanci:
Finansowanie:

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR” 

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna), jak i przeciwpancernych (głowica obrazująca). Końcowym efektem będą prototypy głowic, integracja ich z platformą badawczą (rakietą) oraz weryfikacja poprawności działania seekerów w warunkach poligonowych.

Realizacja

Lider projektu:

Dr. hab. inż
Jan Kowalski

Eksperci:

Metryczka i plakat

Metryczka i plakat seeker

Newsy

Kontakt

Dział Komercjalizacji
komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 548 77 17, 548 77 75