Research Projects

Centrum Grafenu

Zakup urządzeń dla opracowania nowych materiałów m.in. warstwowych, dwu-wymiarowych, inteligentnych, technologii wytwarzania grafenu.

NewILUMIS

Development of an innovative functional material based on layered ceramics as an innovative photonic component for lighting and sensors.

OxyGaN

The aim of the project is to develop innovative transparent ohmic contacts to gallium nitride-based laser diodes.

BAGBONE

The main goal of the project is to verify if bioactive glass wool based on microfibers can be accommodated into bone defects, easily matching their shapes and transform into hydroxyapatite, finally forming a bone tissue similar to natural one.

PhotonHub Europe

Creation of the Photonics Innovation Center and involvement of companies from the SME sector to accelerate the implementation of photonics in the economy.

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Rozbudowa potencjału – zakup niezbędnych urządzeń dla linii doświadczalnych technologii mikrosystemów i mikromontażu oraz laboratorium litografii.

SEEKER

Opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych, do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych, jak i przeciwpancernych.

EnerGaN

Przygotowanie do wdrożenia łańcucha technologii opartego o wertykalne przyrządy GaN pozwalającego na podjęcie produkcji Inteligentnych Banków Energii.

Budowa infrastruktury do dystrybucji wodoru

Prace budowalne i instalacyjne infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz dostosowanie laboratorium do instalacji reaktora epitaksjalnego.

Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego

Nowatorska metoda wytwarzania grafenu płatkowego techniką bezpośredniej eksfoliacji, realizowana z zastosowaniem CO2 w stanie nadkrytycznym.

Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia (COVSENSE)

Celem projektu jest opracowanie szybkich i wysokoczułych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence (LumAI)

Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence’ is an interdisciplinary project combining knowledge in the field of materials engineering, optical imaging and characterization, and information technologies. The project addresses the need to enhance protection of the security documents (passports, IDcards, tax stamps) against counterfeiting.