Projekt Badawczy – EnerGaN2022-08-18T13:04:19+02:00

EnerGan – Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny dla pionowej elektroniki GaN-on-GaN: od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii

Konsorcjanci:
Finansowanie:

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia elementów pionowo zintegrowanego łańcucha technologii pozwalającego na podjęcie w Polsce produkcji energooszczędnych Inteligentnych Banków Energii (IBE) opartych o systemy kontroli przepływu energii z konwerterami mocy o dużej sprawności energetycznej, wysokim wskaźniku gęstości energii oraz małych gabarytach, wyposażone w sztuczną inteligencję pozwalającą na podejmowanie decyzji o naładowaniu / rozładowaniu w sposób autonomiczny.

Do budowy IBE zostanie opracowana i wdrożona technologia tranzystorów wertykalnych oparta na azotku galu (1.2 kV). Ze względu na swoje znakomite charakterystyki fizyczne GaN jest optymalnym półprzewodnikiem do budowy tranzystorów dużej mocy i wysokich częstotliwości niezbędnych w układach dystrybucji i przesyłania energii. Układy bazujące na wertykalnych tranzystorach GaN, w stosunku do rozwiązań opartych o krzem, będą energooszczędne, niezawodne i zminiaturyzowane.

Realizacja

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TechMatStrateg (nr. umowy TECHMATSTRATEG-III/0003/2019).

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:
Instytut Wysokich Ciśnień PAN – Lider | Łukasiewicz  – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki | DACPOL Ltd. | Inwebit Ltd.

Lider projektu:

Dr. inż.
Andrzej Taube

Andrzej Taube

Newsy

Kontakt

Dr inż. Andrzej Taube
andrzej.taube@imif.lukasiewicz.gov.pl