Transformacja energetyczna kraju staje się faktem, hasła: „Europejski Zielony Ład”, „odchodzimy od gazu na rzecz OZE”, „liberalizacja zasad budowy farm wiatrowych na lądzie”, „doliny wodorowe” coraz częściej pojawiają się w mediach. W zmiany energetyczne wpisuje się także projekt #EnerGaN, którym kieruj dr inż. Andrzej Taube. Łukasiewicz – IMiF, Unipress, Dacpol oraz Inwebit pracują razem nad rozwiązaniami, których efektem będą Inteligentne Banki Energii (IBE) oparte na azotku galu.

„Zaczynamy od materiału półprzewodnikowego, następnie w Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki wykonujemy na bazie tego materiału przyrządy półprzewodnikowe, które później firmy wdrażają w swoich rozwiązaniach do budowy zasilaczy, przekształtników służących do wytworzenia Inteligentnego Banku Energii” mówił „Dziennikowi Gazecie Prawnej” dr inż. Andrzej Taube.

„Istniejące banki energii magazynują energię, ale nie dostarczają informacji, w jaki sposób funkcjonuje dany zakład produkcyjny, czyli w jaki sposób dany klient wykorzystuje tę energię” – tłumaczył Mariusz Paszkiewicz prezes Inwebit podczas Innovatorium. Dzięki Inteligentnym Bankom będą wykorzystywać ją w momentach, kiedy najbardziej jej potrzebują!

Co więcej, „Inteligentne Banki Energii instalowane u klientów końcowych w zakładach produkcyjnych pozwolą trochę lepiej funkcjonować operatorom energetycznym, ponieważ zdejmą z nich obciążenie związane z przyjmowaniem energii w różnych terminach i o różnym czasie” – dodał prezes Inwebit.

To nie koniec zalet IBE! Czy wiecie, że mogą stać się remedium również na problemy związane z wysokimi cenami energii i z bezpieczeństwem energetycznym?

Więcej w “Dzienniku Gazecie Prawnej”!