Rzuć wyzwanie


Co robimy?

Łukasiewicz to grupa 4 500 naukowców i inżynierów pracujących dla biznesu. Kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania.

Wspieramy firmy w rozwiązywaniu ich problemów technologicznych, prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, unowocześniamy urządzenia, pomagamy tworzyć nowe produkty, sprawiamy że technologie działają lepiej, są tańsze i efektywniejsze.

Mamy do dyspozycji ponad 400 laboratoriów, tysiące urządzeń aparatury badawczej, w tym unikatowe na skalę kraju, Europy i świata.

Działamy w takich obszarach badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Działalność Łukasiewicza w obszarze Inteligentnej i czystej mobilności koncentruje się wokół technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej. W szczególności prowadzimy prace badawczo rozwojowe w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.

Badania i rozwój nowych technologii w obszarze Transformacji cyfrowej to praca dla automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji i data science, a także w obszarze inteligentnych miast i sieci sensorowych. Prowadzimy projekty z obszaru rozwoju internetu rzeczy, w tym nowych rozwiązań m.in. dla: sensorów fizycznych, chemicznych i biosensorów, materiałów, nanomateriałów i kompozytów funkcjonalnych o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych.

W obszarze Zdrowia rozwijamy nowe technologie w zakresie biotechnologii i inżynierii biomedycznej. W szczególności prowadzimy badania w obszarze aparatury i techniki medycznej, technik diagnostycznych i rozwoju terapii. Wykorzystujemy techniki cyfrowe i sztuczną inteligencję do przetwarzania sygnałów i obrazów biomedycznych. Posiadamy także kompetencje w ramach całego procesu wytwarzania produktów leczniczych, w tym chemicznej syntezy substancji czynnych, badań przedklinicznych w zakresie toksykologii, biodostępności i równoważności biologicznej, a także w zakresie opracowania technologii wytwarzania formy leku i badań analitycznych oraz dopuszczenia do obrotu.

W ramach Zrównoważonej gospodarki i energii pracujemy na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach tej tematyki prowadzimy prace m.in. na rzecz rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków, ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym oraz wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.

– – –

Masz problem technologiczny lub poszukujesz innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu?

W Łukasiewiczu w ciągu 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia bezpłatnie dostarczymy Ci pomysły odpowiadające na Twoje potrzeby, zarekomendujemy zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Ten pomysł na szybką i łatwą współpracę z biznesem nazywamy Wyzwaniami Łukasiewicza.

W ramach Wyzwań Łukasiewicza możemy też zidentyfikować potencjalne źródła dofinansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych. Nasi eksperci wesprą Cię w przygotowaniu wniosku w zidentyfikowanych konkursach.

Wyzwania Łukasiewicza to również najprostsza forma zlecenia usługi (np. certyfikacji lub badań zgodnie z normami) lub zapytania o dostępność produktu we wszystkich instytutach Łukasiewicza jednocześnie. Tą ofertę przygotujemy dla Ciebie w 5 dni!

Aby rzucić nam wyzwanie, wypełnij poniższy formularz!

Opis wyzwania:
Zgody: *

UWAGA! Wszystkie pola z gwiazdką są obowiązkowe

Wszelkie pytania należy kierować na adres: badania@lukasiewicz.gov.pl

 

Jak to działa?

Wyzwania Łukasiewicza to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. Przedsiębiorca zgłasza nam potrzebę wsparcia swojego biznesu / rozwiązania problemu technologicznego / znalezienia innowacji. Po doprecyzowaniu wszystkich szczegółów z Klientem potrzebę tą ogłaszamy w Intranecie Łukasiewicza jako Wyzwanie. Publikacja Wyzwań ma miejsce w Intranecie w każdy piątek ok. godz. 12:00, a każde Wyzwanie zyskuje swojego Gospodarza (opiekuna Wyzwania ze stałego zespołu Gospodarzy Wyzwań, który jest pracownikiem jednego z Instytutów Łukasiewicza).

Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na rozwiązanie zapotrzebowania firmy, w ramach rzuconego Wyzwania. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie krótkiej i prostej fiszki przez autora pomysłu, która dodatkowo jest omawiana na Panelu Projektowym Wewnętrznym (PPW) z udziałem m.in. członków Grup Badawczych Łukasiewicza (GBŁ – więcej o GBŁ przeczytasz TUTAJ ). Na PPW bardzo często dochodzi do konsolidacji komplementarnych propozycji projektów, w wyniku których – w oparciu również o sugestie uczestników PPW – powstaje oferta projektowa dla Klienta.

Po PPW Gospodarz Wyzwania (GW) wysyła fiszki / skonsolidowane fiszki z ofertą projektową do Klienta i ustala z nim, czy prezentacje do wszystkich z nich chce zobaczyć na tzw. Panelu Projektowym Zewnętrznym (PPZ) z udziałem Przedstawicieli firmy. Gospodarz z Przedsiębiorcą również wspólnie ustalają termin tego spotkania – preferencyjnie jest to środa.

Na PPZ, po wysłuchaniu prezentacji do pomysłów, Klient jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy jest zainteresowany wcieleniem w życie przedstawionych rozwiązań i podjęciem współpracy z Łukasiewiczem, w celu zrealizowania wspólnego projektu/ów.

Ten proces obrazuje poniższy schemat współpracy Klienta z Łukasiewiczem w ramach systemu Wyzwań.