Budowa infrastruktury do dystrybucji wodoru niezbędnej do prowadzenia badań i prac wdrożeniowych

Dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowalne i instalacyjne infrastruktury do dystrybucji wodoru oraz nastąpi dostosowanie laboratorium do instalacji reaktora epitaksjalnego.

Okres realizacji: 17.08.2021 – 31.12.2022
Wartość projektu: 3 652 500,00 zł,
Poziom dofinansowania dla Łukasiewicz – IMiF ze środków budżetu państwa:
3 652 500,00 zł (100%).

Konsorjanci:
Finansowanie:

Realizacja

Lider projektu:

Dr. hab. inż
Jan Kowalski

Eksperci:

Newsy

Kontakt

Dział Komercjalizacji
komercjalizacja@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 548 77 17, 548 77 75