Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki2022-08-31T13:19:56+02:00

Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

Projekt „Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Konsorcjanci:
Finansowanie:

Realizacja

Celem projektu jest rozbudowa potencjału badawczego Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE. Postawiony cel zostanie zrealizowany poprzez zakup zestawu urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, Sensorów i Detektorów (ITE Piaseczno), zestawu urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, Sensorów i Detektorów (ITE Piaseczno) oraz zestawu urządzeń do Laboratorium (gniazda) Litografii Submikrometrowej (ITE Warszawa, Al. Lotników); projekt obejmie również niezbędną adaptację instalacji technologicznych. Wszystkie proponowane do zakupu urządzenia stanowią wyposażanie niezbędne dla realizacji prac w zakresie technologii wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów (MEMS) oraz przyrządów półprzewodnikowych opartych o pół- przewodniki szerokoprzerwowe (w tym GaN) dla zastosowań w energetyce oraz mikrofalowych (komunikacyjnych i radiolokacyjnych).

Inwestycja będąc poważnym wzmocnieniem potencjału infrastruktury badawczej ITE umożliwi rozszerzenie zakresu prac badawczych realizowanych dla potrzeb przemysłu krajowego i zapewni intensywniejsze uczestnictwo współpracujących z ITE krajowych podmiotów gospodarczych w projektach finansowanych przez programy ramowe Unii, a także zwiększy ich zaangażowanie w działalność rozwojową.

Lider projektu:

dr inż. Dariusz Szmigiel

Eksperci:

Newsy

Kontakt

Dr inż. Dariusz Szmigiel
dariusz.szmigiel@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel. (22) 2793 201