Elektryzująca wiadomość dnia! Wczoraj podczas Innovatorium instytuty Łukasiewicza podpisały Memorandum of Understanding z Southern Taiwan University of Science and Technology. Współpraca ta skupi się na trzech kluczowych obszarach: technologiach półprzewodnikowych, cyberbezpieczeństwie i elektromobilności.

Co jeszcze wydarzyło się na imprezie do tej pory? Sesja GaN prowadzona przez Patrycję Skoczek w roli gospodyni spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Nasi badacze (w tym dr hab. inż. Anna Szerling) fachowo poradzili sobie z trudnym pytaniem dotyczącym wad azotku galu. Co ciekawe, ich odpowiedź podkreśliła liczne zalety. Potencjalne wady? Brak. Badacze podkreślili również, że azotek galu nie jest tak drogi, jak się powszechnie uważa.

Ponadto nasz partner – Lars Lighting pochwalił know-how naszych badaczy. Na zakończenie sesji wśród uczestników rzucono piłkę, którą złapał jeden szczęściarz – Janusz Igras z Łukasiewicz – INS. W nagrodę otrzymał ładowarkę do smartfona opartą na technologii GaN. Teraz sam będzie mógł przetestować jej doskonałą wydajność.

Tak było wczoraj, a dziś mamy nasze wewnętrzne wydarzenie, tylko dla instytutów Łukasiewicza, na którym właśnie wystąpił prezes organizacji. Andrzej Dybczyński nakreślił strategię i fundamenty, które koncentrują się wokół trzech filarów: 1. Współpraca między członkami sieci badawczej, 2. Podkreślenie znaczenia pracowników oraz 3. Internacjonalizacja sieci.

Na zakończenie oficjalnej części wydarzenia wręczono nagrody EŁKI naukowcom i innym zasłużonym osobom. Z dumą informujemy, że prof. Ryszard Buczyński został uhonorowany EŁKĄ dla najlepszego naukowca w całej sieci badawczej. Gratulujemy mu tego niezwykłego osiągnięcia!