TehFoton2022-11-21T09:31:47+01:00

Technologia wytwarzania heterostruktur fotonicznych dla potrzeb detekcji w podczerwieni

Konsorcjanci:
Finansowanie:

Celem projektu jest opracowanie skalowalnej technologii wytwarzania supersieci I i II rodzaju GaSb/AlSb, InAs/AlSb i InAs/GaSb o długofalowej krawędzi absorpcji z zakresu krótko- (SWIR, 1,5 – 3 μm), średnio- (MWIR, 3 – 5 μm), długofalowej (LWIR, 8 – 14 μm) i dalekiej podczerwieni (VLWIR, >14 μm). Produktem projektu będą skalowalne heterostruktury fotoniczne mające zastosowanie w konstrukcji przyrządów do detekcji i emisji światła z zakresu IR, wykonane zgodnie z wymogami użytkownika końcowego.

W celu osiągnięcia założeń projektu został on podzielony na dwie fazy, badawczą i przygotowania do wdrożenia. Faza badawcza składa się z dziewięciu zadań, z których osiem dotyczy badań przemysłowych skoncentrowanych na rozwoju technologii epitaksji i charakteryzacji heterostruktur do poziomu TRL VI. W ramach zadania nr 9 prowadzone będą prace rozwojowe ukierunkowane na zapewnienie powtarzalności technologii wzrostu, co pozwoli na podniesienie poziomu gotowości technologicznej do TRL VII i umożliwi wdrożenie uzyskanych wyników. W fazie przygotowania do wdrożenia przedsiębiorstwo dokona analizy rynku i przeprowadzi czynności przedwdrożeniowe, które ułatwią wprowadzenie rezultatów projektu do działalności gospodarczej.

Supersieci oraz złożone heterostruktury przyrządowe, które będą mogły być wytworzone z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu technologii będą skierowane do małych i średnich podmiotów o wyspecjalizowanym charakterze produkcyjnym. Tego rodzaju niszowe produkty odznaczają się wysokimi kosztami wynikającymi w dużej mierze z dostępności wysokich technologii (Hi-Tech) oraz kapitału ludzkiego o interdyscyplinarnej wiedzy i szerokim doświadczeniu. Dodatkowym efektem wprowadzenia na rynek rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będzie jego stymulacja zarówno z punktu widzenia cen obecnych produktów, jak i kreowania przestrzeni dla powstawania nowych podmiotów i zastosowań.

Realizacja

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TechMatStrateg III (nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0038/2019-00).

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:
Łukasiewicz  – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki – Lider | Instytut Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Rzeszowski | SEEN Semiconductors sp. z o.o.

Okres realizacji: VII.2021 – VI.2024

Rozpowszechnianie wyników:

Jasik A., Sankowska I., Czuba K., Ratajczak J., Kozłowski P., Wawro A., Żak D., Piskorski K.,  Strain-balanced InAs/GaSb superlattices used for the detection of VLWIR radiation, Infrared Physics and Technology, 2022, (122), 13; https://doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104109

Lider projektu:

Dr. hab. inż.
Agata Jasik

Eksperci:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae viverra arcu. Integer ornare tortor ut nisl varius, non porttitor sapien elementum. Mauris scelerisque laoreet quam facilisis suscipit. Vestibulum placerat facilisis nulla, a tempor quam mollis sit amet. Integer mi justo, semper in justo vel, pulvinar euismod nunc. Maecenas erat mi, ultrices et sem sed, pretium consectetur metus.

Newsy

Kontakt

Dr hab. inż. Agata Jasik
Lider projektu
agata.jasik@imif.lukasiewicz.gov.pl