Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego metodą bezpośredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym

Celem projektu jest identyfikacja mechanizmów i przeprowadzenie szczegółowych badań nowatorskiej metody wytwarzania grafenu płatkowego techniką bezpośredniej eksfoliacji, realizowaną z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata (nr umowy UMO-2019/35/D/ST8/02977).

Okres realizacji: 30.11.2020 – 29.11.2023
Projekt realizowany przez grupę podmiotów w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Lider), Politechnika Warszawska  – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Konsorcjanci:
Finansowanie:

Realizacja

Kierownik projektu:

Dr inż.
Małgorzata Djas

Dr inż. Małgorzata Djas
Eksperci:

Newsy

Kontakt

Dr inż. Małgorzata Djas
malgorzata.djas@imif.lukasiewicz.gov.pl