Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne i sztuczną inteligencję2024-04-16T17:10:24+02:00

Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne
i sztuczną inteligencję

 

Konsorcjanci:
Finansowanie:

LumAI – „Znakowanie luminescencyjne dokumentów i metoda ich mobilnej detekcji w oparciu o obrazowanie hiperspektralne i sztuczną inteligencję” to interdyscyplinarny projekt łączący wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, obrazowania i charakteryzacji optycznej oraz technik informacyjnych. Pomyślna realizacja projektu i w kolejnym kroku komercjalizacja wyników, będzie miała pozytywny wpływ na społeczeństwo w zakresie zwiększenia jego bezpieczeństwa poprzez walkę z fałszerstwem. Celem projektu LumAI jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych do zabezpieczania dokumentów na podłożach w postaci druków na papierze i podłożu poliweglanowym (paszportów, dowodów osobistych, znaków akcyzy).

Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega m.in. na stworzeniu oprogramowania wspomaganego sztuczną inteligencją oraz wykorzystującego techniki obrazowania hiperspektralnego do realizacji procesu aktywacji, detekcji oraz identyfikacji znaczników. Proponowane rozwiązanie pozwoli użytkownikowi nie tylko na potwierdzenie oryginalności dokumentu, ale także na identyfikację jego producenta, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Projekt LumAI jest przykładem połączenia wiedzy wywodzącej się z różnych dyscyplin nauki w tym inżynierii materiałowej i technik informacyjnych w celu jej praktycznego zastosowania.

Projekt LumAI został wybrany do realizacji w ramach, finansowanego przez Unię Europejską międzynarodowego programu <br> M-Era.Net 3 Call 2022 zrzeszającego 49 agencji wykonawczych (umowa o dotację w ramach programu „Horyzont 2020” nr 958174). Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu M-ERA.NET 3 Call 2022 w Polsce, Łotewską Radę ds. nauki (LZP, ) na Łotwie i Litewską Radę Naukową (LMT) na Litwie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae viverra arcu. Integer ornare tortor ut nisl varius, non porttitor sapien elementum. Mauris scelerisque laoreet quam facilisis suscipit. Vestibulum placerat facilisis nulla, a tempor quam mollis sit amet. Integer mi justo, semper in justo vel, pulvinar euismod nunc. Maecenas erat mi, ultrices et sem sed, pretium consectetur metus.

Newsy

Realizacja

Okres realizacji projektu: 1.06.2023 – 30.11.2025
Całkowity koszt projektu: 730 000 euro
Wartość dofinansowania NCBR: 1 752 123,50 PLN

Projekt LumAI realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Polska) – lider projektu
• 3D-nano (Polska)
• Instytut Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łotewskiego (Łotwa)
• Uniwersytet Wileński (Litwa)
• Garsų Pasaulis UAB (Litwa)

Strona internetowa projektu (w przygotowaniu)

Informacje w mediach:

https://polishscience.pl/pl/polscy-naukowcy-pracuja-nad-nowym-systemem-zabezpieczania-dokumentow/

https://forumakademickie.pl/badania/naukowcy-z-lukasiewicza-zwieksza-poziom-bezpieczenstwa-dokumentow/ (in Polish)

 

Kontakt

Lider projektu dr inż. Kamila Leśniewska-Matys

e-mail:
Kamila.Lesniewska-Matys@imif.lukasiewicz.gov.pl