Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni

Wynikiem projektu będzie innowacja produktowa w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni, MIR (3-5,5 μm). W szczególności zaprojektowane, wytworzone i przetestowane zostaną poszczególne bloki funkcjonalne (building blocks) niezbędne do definiowania układów ASPIC, co pozwoli na zaprojektowanie, wytworzenie i zbadanie parametrów demonstratora układu ASPIC. Demonstrator będzie odzwierciedlał typowe cechy charakterystyczne dla układów fotoniki scalonej, tj. wielokanałowość, integracja na wspólnym podłożu, interfejsy elektroniczne i optyczne oraz packaging.

Planowany do realizacji demonstrator będzie układem wielokanałowego nadajnika/odbiornika , pracującego na co najmniej 3 długościach fali i przeznaczonego do detekcji związków chemicznych (np: CO2, NOx, SOx) lub do łączności w otwartej przestrzeni. Wynikiem projektu będzie „know-how” w zakresie projektowania i
wytwarzania podstawowego zestawu bloków funkcjonalnych oraz ich integracji hybrydowej, co pozwoli na zdefiniowanie pierwszej w Polsce platformy technologicznej układów ASPIC na zakres MIR, a następnie w wyniku planowanego wdrożenia na projektowanie i produkcję układów fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach, odpowiadających zmiennym potrzebom klientów, zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0. Zakłada on organizację produkcji pozwalającą na reakcję na zmiany zapotrzebowania rynku na produkt o konkretnych parametrach – “masowa personalizacja”.

Silna konkurencja i rosnące oczekiwania klientów sprawiają, że nie tylko wciąż trzeba zwiększać efektywność produkcji, ale należy także znaleźć sposób na jej personalizację, czyli wytwarzanie krótkich serii wyrobów zaprojektowanych pod kątem potrzeb konkretnego klienta. Ich cena nie powinna być przy tym większa od ceny towarów produkowanych masowo. To właśnie taka elastyczność ma być efektem czwartej rewolucji przemysłowej i tym wyzwaniom ma sprostać opracowany w projekcie produkt

Konsorcjanci:
Finansowanie:

Realizacja

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TechMatStrateg III .

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

VIGO Photonics S.A. – lider| Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki | Politechnika Warszawska

Finansowanie:
29 885 057,55 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.12.2024

Lider projektu:

dr. inż
Kamil Pierściński

Rozpowszechnianie wyników

Newsy

Kontakt

Dr hab. inż. Kamil Pierściński
Lider projektu
kamil.pierscinski@imif.lukasiewicz.gov.pl