Grupy Badawcze

Badacze z Łukasiewicz-IMiF zaangażowani są obecnie w ponad 100 projektów badawczo – rozwojowych, krajowych i europejskich, w tym tych realizowanych w ramach programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020. Badacze Instytutu są twórcami kilkudziesięciu patentów oraz licznych zgłoszeń patentowych.

Materiały Fotoniczne
Materiały Funkcjonalne
Grafen i Kompozyty
Charakteryzacja Materiałów i Przyrządów
Projektowanie Układów Scalonych i Systemów
Fotonika Podczerwieni
Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe
Przyrządy GaN, Czujniki, Struktury Cienkowarstwowe i Materiały Porowate
Technologia LTCC i Elektronika Druko wana
Centrum Badań i Certyfikacji – Oddział PREDOM


Materiały Fotoniczne

Lider Grupy Badawczej: prof. dr hab. Ryszard Buczyński, ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 639 59 05

Grupa prowadzi prace badawcze w zakresie opracowywania nowych struktur światłowodowych, elementów mikrooptycznych, ceramik przezroczystych, ceramik / szkieł bioaktywnych oraz szkieł specjalnych. Opracowywane materiały i struktury znajdują zastosowanie w czujnikowych i biomedycznych systemach mikrofluidycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych systemach laserowych, systemach dostarczania wiązki oraz we wspomaganiu regeneracji tkanek z użyciem bioszkieł i bioceramik.


Materiały Funkcjonalne

Lider Grupy Badawczej: dr hab. inż. Anna Kozłowska, anna.kozlowska@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 639 57 79

Grupa odpowiada na wyzwania współczesnego przemysłu przez projektowanie i wytwarzanie materiałów o nowych, unikatowych właściwościach, wykorzystując interdyscyplinarne podejście, zaawansowaną aparaturę (aparatura cienkowarstwowa, druk 3D, spiekanie materiałów SPS, HIP, VaccumSintering) oraz wszechstronną analizę materiałową (badania optyczne, elektryczne, cieplne, fotokatalityczne, mechaniczne). Zespół pracuje nad wdrożeniami materiałów termoelektrycznych oraz powłok kompozytowych w ramach Zrównoważonej Gospodarki, materiałów do diagnostyki raka w obszarze Zdrowia oraz sensorów i ogniw w opakowaniach dla Inteligentnej i Czystej mobilności.


Grafen i Kompozyty

Lider Grupy Badawczej: dr inż. Tymoteusz Ciuk, tymoteusz.ciuk@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 639 59 41

Grupa zajmuje się opracowywaniem nowych materiałów i przyrządów bazujących na technologii grafenu epitaksjalnego, grafenu płatkowego, węglika krzemu, azotku galu oraz nanostruktur i kompozytów. Prowadzi projekty naukowe i badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz dysponuje bardzo nowoczesną aparaturą technologiczną i pomiarową.


Charakteryzacja Materiałów i Przyrządów

p.o. Lider Grupy Badawczej: dr Paweł Michałowski, pawel.michalowski@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 639 59 49

Grupa prowadzi działalność badawczą w zakresie charakteryzacji materiałów i struktur mikroelektronicznych. Działalność grupy obejmuje wsparcie klientów wewnętrznych i zewnętrznych (przemysł, instytuty badawcze, uczelnie) w tworzeniu nowych technologii, rozwój technik badawczych (poprawa osiągów, opracowanie nowych funkcjonalności), pisanie własnych wniosków projektowych oraz udział w ich opracowywaniu, pisanie publikacji naukowych oraz rozpowszechnianie możliwości pomiarowych (konferencje, seminaria).


Projektowanie Układów Scalonych i Systemów

Lider Grupy Badawczej: dr inż. Grzegorz Janczyk, grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 548 78 50, 22 548 78 51

Jedna z nielicznych w Polsce grup badawczych projektująca dedykowane rozwiązania scalone (ASIC) i systemy elektroniczne dla telemedycyny, cyberbezpieczeństwa i przemysłu. Grupa działa w systemie FABLESS, realizuje dostęp do technologii produkcji w ramach wieloletniej instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w kontaktach bezpośrednich. Grupa posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych – od FP5 do H2020. Dodana przez nią wartość technicznie otwiera drogę komercjalizacji rozwiązań eksperymentalnych.


Fotonika Podczerwieni

Lider Grupy Badawczej: dr inż. Kamil Pierściński, kamil.pierscinski@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 548 79 37, 22 548 79 33

Grupa realizuje prace B&R w tematyce należącej do światowych „hot topics” w zakresie fotoniki podczerwieni, czyli laserów kaskadowych i detektorów podczerwieni. Grupa dysponuje kompetencjami i pełną linią technologiczną pozwalającą na wytwarzanie optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych: od projektu przyrządu i wzrostu struktury krystalicznej, przez wytworzenie przyrządu, kończąc na kompleksowej charakteryzacji.


Technologia Krzemowa i Systemy Sensorowe

Lider Grupy Badawczej: dr inż. Dariusz Szmigiel, dariusz.szmigiel@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 279 32 01

Działalność grupy koncentruje się wokół prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie mikrotechnologii opartej na technologii krzemowej i obejmuje szeroki zakres tematyczny: fotodiody krzemowe i detektory promieniowania jonizującego, detektory cieplnoprzewodnościowe, czujniki mikromechaniczne wykorzystujące zjawisko rezonansu mechanicznego, struktury mikroprzepływowe, techniki mikromontażu oraz monokrystalizację krzemu i jego obróbkę.


Przyrządy GaN, Czujniki, Struktury Cienkowarstwowe i Materiały Porowate

Lider Grupy Badawczej: dr hab. inż. Anna Szerling, anna.szerling@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 548 79 55, 22 548 79 44

W grupie prowadzone są prace o charakterze B+R: technologia i projektowanie przyrządów na bazie GaN, (bio)czujniki, struktury cienkowarstwowe, materiały medyczne, modyfikacja powierzchni dla czujników do zastosowań medycznych (np. badań przesiewowych, medycyny spersonalizowanej) lub środowiskowych oraz chemicznych analiz, materiały porowate do czujników gazowych oraz mikromagazynów energii opartych na superkondensatorach, optyka dyfrakcyjna.


Technologia LTCC i Elektronika Drukowana

Lider Grupy Badawczej: dr hab. Agata Skwarek, agata.skwarek@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 12 656 31 44 wew. 281

Głównym celem grupy jest prowadzenie prac B+R w obszarze technologii LTCC oraz elektroniki drukowanej, integracji elementów elektronicznych i montażu SMT, projektowania układów, czujników do zastosowania w medycynie, ochronie środowiska, instalacjach fotowoltaicznych, systemach zasilających oraz magazynach energii elektrycznej. Ważny aspekt działania grupy stanowi również technologia wytwarzania i charakteryzacji materiałów oraz kompozytów ceramicznych i polimerowych do zastosowań w elektronice. Grupa będzie także realizować produkcję małoseryjną opracowanych produktów oraz usług badawczych i technologicznych dostosowanych do potrzeb klientów.


Centrum Badań i Certyfikacji – oddział PREDOM

Lider Grupy Badawczej: mgr Filip Walczak, filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 508 502 909

Centrum jest jednym z największych laboratoriów w Polsce, które prowadzi badania, certyfikację i ocenę zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zasilanych gazem m.in. medycznych, AGD, oświetleniowych, ICT, sterowanych bezprzewodowo. Prowadzi także certyfikację systemów zarządzania oraz świadczy usługi technologiczne. Więcej informacji na stronie Centrum Badań i Certyfikacji.