Grupy Badawcze

Badacze z Łukasiewicz – IMiF zaangażowani są obecnie w ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych, krajowych i europejskich, w tym tych realizowanych w ramach programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020. Badacze Instytutu są twórcami kilkudziesięciu patentów oraz licznych zgłoszeń patentowych.