Grupa Badawcza – Technologia krzemowa i systemy sensorowe2022-05-20T13:49:49+02:00

Technologia krzemowa i systemy sensorowe

Działalność grupy koncentruje się wokół prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie mikrotechnologii opartej na technologii krzemowej i obejmuje szeroki zakres tematyczny: fotodiody krzemowe i detektory promieniowania jonizującego, detektory cieplnoprzewodnościowe, czujniki mikromechaniczne wykorzystujące zjawisko rezonansu mechanicznego, struktury mikroprzepływowe, techniki mikromontażu oraz monokrystalizację krzemu i jego obróbkę.

Lider Grupy Badawczej:

dr inż. Dariusz Szmigiel
dariusz.szmigiel@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 279 32 01

Popularne produkty

Produkt nr 1

Zobacz więcej!

Produkt nr 2

Zobacz więcej!

Produkt nr 3

Zobacz więcej!

Katalogi do pobrania:

Oferta biznesowa: