Grupa Badawcza – Materiały fotoniczne2022-08-31T11:45:25+02:00

Materiały fotoniczne

Grupa prowadzi prace badawcze w zakresie opracowywania nowych struktur światłowodowych, elementów mikrooptycznych, ceramik przezroczystych, ceramik / szkieł bioaktywnych oraz szkieł specjalnych.

Opracowywane materiały i struktury znajdują zastosowanie w czujnikowych i biomedycznych systemach mikrofluidycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych systemach laserowych, systemach dostarczania wiązki oraz we wspomaganiu regeneracji tkanek z użyciem bioszkieł i bioceramik.

Lider Grupy Badawczej:

prof. dr hab. Ryszard Buczyński
ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 639 59 05

profesor Ryszard Buczyński
Nasi eksperci:

Popularne produkty

Produkt nr 1

Zobacz więcej!

Produkt nr 2

Zobacz więcej!

Produkt nr 3

Zobacz więcej!

Katalogi do pobrania:

Oferta biznesowa:

Co u nas słychać?