Soft as … glass The new publication ‘3D soft glass printing of preforms for microstructured optical fibres’ presents a novel method for direct 3D printing of microstructured fibre preforms. The authors of the work are Ł-IMIF researchers Przemysław Gołębiewski and employees of GB Fibre Optic Technologies and Quantum Systems led by Prof. Ryszard Buczyński and engineers from SYGNIS S.A. In designing optical fibers with specific properties—such as dispersion and refractive indices, which are crucial in telecommunications applications and sensor technologies—controlling the microstructure is of great importance.

PL

W szkle drukowane….

Czy wiecie, że światłowody ze szkła można drukować?  Precyzyjna kontrola ciśnienia i temperatury pozwala sterować przepływem szkła i precyzyjnie formować preformy światłowodów mikrostrukturalnych!

W nowej publikacji ”3D soft glass printing of preforms for microstructured optical fibers” prezentujemy nowatorską metodę bezpośredniego druku 3D preform światłowodów mikrostrukturalnych.

Autorami pracy są badacze z Łukasiewicz – IMiF: Przemysław Gołębiewski i pracownicy GB Technologie Światłowodowe i Systemy Kwantowe kierowanej przez prof. Ryszarda Buczyńskiego oraz inżynierowie z firmy SYGNIS S.A. Praca został opublikowana w jednym z najlepszych na świecie czasopism badawczych poświęconych rozwojowi technik przyrostowych Additive Manufacturing.

SYGNIS SA opracowała jedną z pierwszych na świecie drukarek 3D przeznaczonych bezpośredniego druku miękkiego* szkła bez konieczności wypalania komponentów organicznych nośnika. W publikacji zaprezentowaliśmy możliwość druku 3D horyzontalnego preform światłowodów strukturalnych metodą linia-po-linii. Jest to niezwykle istotne dla skalowalności procesów przemysłowej produkcji światłowodów strukturalnych metodą stack-and-draw, gdyż dotychczas preformy układało się .

Proces ręcznego układania preform jest akceptowalny w badaniach naukowych oraz niszowej produkcji, ale stanowił nieprzekraczalną barierę dla wielkoskalowej produkcji światłowodów strukturalnych. Automatyzacja tego procesu umożliwia

  • szybsze,
  • tańsze,
  • bezbłędne i
  • powtarzalne wytwarzanie światłowodów.
Nowe możliwości

Wykorzystanie druku 3D szkła otwiera możliwości powstawania światłowodów ze złożoną strukturą wewnętrzna, których nie można było wytworzyć żadną znaną metodą produkcji światłowodów. Oznacza to, że teraz drukowane światłowody mogą charakteryzować się nieosiągalnymi dotychczas parametrami polaryzacyjnymi, modowymi i dyspersyjnymi oczekiwanymi przez rynek telekomunikacji, laserów oraz czujników światłowodowych.

Więcej https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860423005122

Opracowania metoda druku 3D preform światłowodowych ze szkła jest wynikiem współpracy pomiędzy firma SYGNIS S.A oraz Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki realizowanej w ramach projektu europejskiego H2020 ACTPHAST 4.0. W jego ramach wybrane najlepsze w Europie laboratoria badawcze realizują usługi badawcze, opracowują innowacyjne rozwiązania i wspierają rozwój technologiczny firm europejskich.

Obecnie działania wspierające B+R na rzecz firm w dziedzinie światłowodów i fotoniki są kontynuowanie w ramach programu H2020 PhotonHub Europe (https://www.photonhub.eu/). Jesteśmy lokalnym koordynatorem projektu w Polsce Jeśli potrzebujecie rozwiązań fonicznych w swojej firmie zapraszamy do kontaktu: prof. Ryszardem Buczyńskim ryszard.buczynski@imif.lukasiewicz.gov.pl

Sygnis S.A. jest polską spółka deeptech notowaną na rynku New Connect na GPW w Warszawie. Firma opracowuje i sprzedaje własne drukarki 3D do zastosowań przemysłowych i świadczy usługi produkcyjne. Ważna częścią jej działalności jest rozwój technologii addytywnych. Ich rezultatem są całkowicie nowe technologie wytwórcze.

*miękkie czyli niskotemperaturowe

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 27 czerwca 2024, 16:17|Categories: Aktualności, Centrum Fotoniki, Publikacje|Tags: , , , |