Grupa Badawcza – Projektowanie układów scalonych i systemów2022-05-20T11:48:08+02:00

Projektowanie układów scalonych i systemów

Jedna z nielicznych w Polsce grup badawczych projektująca dedykowane rozwiązania scalone (ASIC) i systemy elektroniczne dla telemedycyny, cyberbezpieczeństwa i przemysłu. Grupa działa w systemie FABLESS, realizuje dostęp do technologii produkcji w ramach wieloletniej instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w kontaktach bezpośrednich.

Grupa posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych – od FP5 do H2020. Dodana przez nią wartość technicznie otwiera drogę komercjalizacji rozwiązań eksperymentalnych.

Lider Grupy Badawczej:

dr inż. Grzegorz Janczyk
grzegorz.janczyk@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 78 50, 22 548 78 51

Katalogi do pobrania:

Oferta biznesowa: