Grupa Badawcza – Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate2022-08-31T12:11:42+02:00

Przyrządy GaN, czujniki, struktury cienkowarstwowe i materiały porowate

W grupie prowadzone są prace o charakterze B+R: technologia i projektowanie przyrządów na bazie GaN, (bio)czujniki, struktury cienkowarstwowe, materiały medyczne, modyfikacja powierzchni dla czujników do zastosowań medycznych (np. badań przesiewowych, medycyny spersonalizowanej) lub środowiskowych oraz chemicznych analiz, materiały porowate do czujników gazowych oraz mikromagazynów energii opartych na superkondensatorach, optyka dyfrakcyjna.

Lider Grupy Badawczej:

dr hab. inż. Anna Szerling
anna.szerling@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 548 79 55, 22 548 79 44

Nasi eksperci:

Popularne produkty

Produkt nr 1

Zobacz więcej!

Produkt nr 2

Zobacz więcej!

Produkt nr 3

Zobacz więcej!

Katalogi do pobrania:

Oferta biznesowa: