Grupa Badawcza Technologia LTCC i Elektronika Drukowana pozyskała w listopadzie dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Aparatura badawcza i specjalne urządzenie badawcze (SPUB) na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej Laboratorium Technologii Wielowarstwowych i Ceramicznych LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) w latach 2021-2023. Dofinansowanie wyniosło blisko dwa miliony złotych.

Dzięki dofinansowaniu Grupa Badawcza może tworzyć  eksperymentalne układy LTCC oraz grubowarstwowe w ramach realizacji projektów B+R.

Należą do nich między innymi: układy mocy, sensory, podzespoły samochodowe, systemy medyczne oraz dla potrzeb biotechnologii (np. mikroreaktorów), obudowy układów MEMS, specjalizowane elementy do sond kosmicznych oraz wielowarstwowe elementy bierne.

Jedne z ciekawszych projektów obecnie realizowanych przez Grupę to samodezynfekujące klawiatury / panele dotykowe oraz biodegradowalne układy czujnikowe dla zrównoważonego rolnictwa.

To nie koniec dobrych wiadomości!

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM sfinansowało Badanie właściwości zawiesin proszków szklanych w hydrożelach jako surowca do druku 3D przezroczystych szkieł. Kierownikiem projektu będzie mgr inż. Przemysław Gołębiewski z Grupy Badawczej Materiały Fotoniczne.

Brakuje komercyjnych metod wytwarzania przyrostowego (inne określenie na druk 3D) przezroczystych szkieł o jakości optycznej. A te znajdują zastosowanie w telekomunikacji jako elementy w detektorach gazów czy w diagnostyce medycznej – w metodach takich jak optyczna tomografia koherencyjna czy tomografia wielofotonowa.

Obecnie konstrukcja nowych (prototypowych) włókien światłowodowych jest kosztowna i czasochłonna. Metody druku 3D mogą uprościć cały proces wytwarzania włókien. Druk 3D przezroczystych szkieł dawałby możliwość wytworzenia preformy światłowodowej w powtarzalnym i zautomatyzowanym procesie, z pominięciem etapów wytwarzania składowych komponentów oraz ich układania, co mogłoby skrócić czas produkcji włókien z kilku tygodni do kilku dni! W konsekwencji wytwarzanie światłowodów oraz rozwój tej dziedziny nauki znacząco by przyspieszyły.

NCN, w ramach konkursu Miniatura 5, przyznało również środki na Badanie wpływu zredukowanego tlenku grafenu na wybrane właściwości powierzchni porowatego rusztowania tytanowego stosowanego do zastosowań inżynierii tkanki kostnej. Osobą, która będzie realizować projekt, jest dr inż. Krystian Michał Kowiorski z Grupy Badawczej Materiały Funkcjonalne. Co to oznacza w praktyce?

W skrócie chodzi o implanty z tytanu. Zmiana właściwości powierzchni tytanowych dzięki pokryciu płatkami zredukowanego tlenku grafenu może sprawić, że #implant lepiej się przyjmie, co zwiększa szanse na wytworzenie się kości!

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 14 grudnia 2021, 14:52|Categories: Bez kategorii|