Parlament przyjął plany, których celem jest zabezpieczenie dostaw czipów w UE poprzez zwiększenie produkcji i innowacji oraz ustanowienie środków nadzwyczajnych na wypadek niedoborów. Przepisy zostały przyjęte stosunkiem głosów 587 do 10, przy 38 wstrzymujących się.

– “Mając na uwadze bezpieczeństwo gospodarcze i militarne Europy, mocno wspieramy rozwiązania zawarte w pakiecie legislacyjnym European Chips Act” – zaznacza dr inż. Piotr Guzdek, Dyrektor Łukasiewicz – IMiF. Inicjatywa ta jest ważna dla Polski, gdyż wspiera wieloletnie działania środowiska skupionego wokół szeroko pojętej mikroelektroniki i fotoniki, zmierzające do rewitalizacji przemysłu półprzewodnikowego w Polsce.

Dążenie do budowy ekosystemu firm i jednostek badawczych w obszarze technologii półprzewodnikowych oraz skrócenia łańcucha dostaw w tym zakresie jest priorytetowym działaniem w Europie i w Polsce, które umożliwi dalszy rozwój przemysłu w całej UE.

Powinno to nastąpić przez połączenie kompetencji i zasobów infrastrukturalnych na poziomie europejskim i krajowym w ramach partnerstw, które wzmacniają zdolność przemysłu do dostarczania wysoce innowacyjnych technologii cyfrowych i podzespołów do podstawowych sektorów gospodarki, m.in. w motoryzacji, logistyce, energetyce, komunikacji, lotnictwie, obronności.

✔Przedstawiony pakiet legislacyjny wzmocni europejski ekosystem półprzewodników, co doprowadzi do zwiększenia odporności Unii na zakłócenia w łańcuchu dostaw półprzewodników oraz
✔umożliwi rozwój zdolności w zakresie zaawansowanej produkcji, projektowania i integracji systemów.
✔Stworzy także podstawy rozwoju nowoczesnych Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT), przyczyniając się do podniesienia suwerenności technologicznej Polski i Europy, a zarazem, poprzez implementowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w gospodarce,
✔ do wyrwania się polskiej gospodarki z pułapki średniego dochodu.

Liczymy, że dzięki temu dokumentowi, ✔podkreślone zostanie znaczenie mikroelektroniki i fotoniki dla rozwoju przemysłu i zostanie opracowana również krajowa strategia rozwoju tych kluczowych technologii umożliwiających rozwój innowacyjnej gospodarki.

Więcej TUTAJ.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 12 lipca 2023, 10:58|Categories: Aktualności|Tags: |