Dorota Szwagierczak, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z 1976 r., zdobyła doktorat z nauk chemicznych w 1980 r. na AGH oraz habilitację w dziedzinie elektroniki w 2012 r. w Instytucie Technologii Elektronowej.

W grudniu 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Rozpoczęła karierę w 1980 r. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie, a po połączeniu z Instytutem Technologii Elektronowej w 2002 r. pracowała w jego krakowskim oddziale.

Profesor jest autorką lub współautorką 200 publikacji naukowych i 23 patentów. Kierowała 8 projektami badawczymi, pełniąc funkcję promotora dla dwóch obronionych prac doktorskich i jednej aktualnie realizowanej. Jej głównym obszarem zainteresowań są nowe materiały dla elektroniki.

W opinii Pani Doroty, istnieje ciągła potrzeba innowacyjnych rozwiązań w zrównoważonym rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, ze względu na zagrożenia deficytem energii i degradacją środowiska.

Obszar, którym Profesor się obecnie zajmuje – technologie terahercowe otwierają nowe możliwości obejmujące ultra-szybkie systemy łączności, bezpieczne obrazowanie medyczne, badania nieniszczące, wykrywanie w trudnych warunkach (deszcz, pył, mgła) oraz nowatorskie urządzenia optoelektroniczne.

Do jej ulubionych literackich postaci należą tytułowi bohaterowie dwóch powieści francuskiego pisarza Romain Rollanda – Jan Krzysztof i Colas Breugnon. Tych dwóch z pozoru bardzo różnych ludzi łączy mądra afirmacja życia ze wszystkimi jej radościami i smutkami oraz szacunek do drugiego człowieka. Są to wartości, które mogą być dewizą dla każdego z nas.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor nowego początku i życzymy samych sukcesów!

Podziel się ze znajomymi!