Ok 21 mld złotych przewidzianych na sam 2023 rok, aby zbudować mocniejsze połączenie między nauką i biznesem. Oto jeden z celów FENG, o którym już tu pisaliśmy. Kolejnym jest nie tylko tworzenie przyjaznych środowisku rozwiązań, ale i środowiska przyjaznego innowacjom.

Nasz Instytut, jak i inne należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz, polecają się w roli podwykonawców prac B&R oraz konsorcjantów w projektach, w których Wasz biznes chce wziąć udział. A warto, bo walka toczy się o znaczne środki, które mogą dać zastrzyk innowacjom, a co za tym idzie – rozpędzić polską gospodarkę. Jeśli jesteście gotowi (albo nawet jeśli macie wątpliwości), zapraszamy do wskoczenia razem z nami do tego pociągu, bo zaraz odjedzie. To jedyna taka okazja, bo fundusze przewidziane są wyłącznie na lata 2023-2027.

Na program składają się 4 priorytetowe zagadnienia, cytując za nowoczesnagospodarka.gov.pl:

„I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu”.

Chcecie pozyskać fundusze FENG? Napiszcie do nas! Zrobimy to razem!

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 15 marca 2023, 12:25|Categories: Aktualności|Tags: , , , |