Ach ten grafen! Nasz grafen płatkowy G-Flake® grał już pierwsze skrzypce w lakierze antykorozyjnym, wzmocniony włóknem węglowym okazał się znacznie mniej wrażliwy na zmiany temperatury, a ostatnio został składnikiem czujników gazów takich jak: czysty argon, wodór oraz mieszanina propan-butan. Niesamowicie wszechstronny materiał!

Hybrydowe czujniki, które potrafią wykryć gaz w ciągu 5 minut, powstały w laboratoriach WAT. Jaki był nasz wkład w ich rozwój? Nasi badacze (m.in. dr Krystian Kowiorski) podarowali zaprzyjaźnionej uczelni grafen oraz swój know-how. Dzięki temu powstały takie czujniki gazów, których czoło światłowodu pokryto tlenkiem grafenu G-Flake®.

Więcej na ten temat w publikacji w “Electronics”, gdzie znajdziecie m.in. następujące informacje:
· W pracy zbadano zmianę światła w podwójnie powlekanym światłowodzie w szerokim zakresie optycznym
· Pomiary przeprowadzono w zakresie długości światła 500 nm-1800 nm
· Poszukiwano takiej długości fali, dla których istnieje relacja długości fali świetlnej z absorpcją gazu. Uzyskane wyniki dla czystych gazów (dla których współczynniki załamania są podobne do powietrza) wykazały największe zmiany dla zakresu światła widzialnego 750 nm-850 nm, a dla propanu-butanu zmiany były widoczne w całym badanym zakresie.

Dziękujemy za współpracę dr Karol Stasiewicz z WAT!

Podziel się ze znajomymi!