Czterech naukowców z grupy grafenowej bierze właśnie udział w Graphene Week w Monachium. Podczas konferencji przedstawiają najnowsze wyniki swoich badań (finansowanych przez NCN i NCBiR) nad grafenem epitaksjalnym i transferowanym.

Mgr inż. Artur Dobrowolski powiedział nam jeszcze przed wyjazdem, że „temat, który zostanie omówiony na zbliżających się konferencjach dotyczy w ścisłym skrócie rozwoju zaproponowanej przez nas wcześniej metody określania liczby warstw grafenowych za pomocą spektroskopii optycznej i efektu Ramana. Integracja wspomnianej metody ze standardowymi metodami charakteryzacji pozwoli zgłębić wiedzę na temat materiałów i wytyczyć nowe, dokładniejsze formy standaryzacji i charakteryzacji próbek”.

Lider Grupy Badawczej Grafen i Kompozyty dr inż. Tymoteusz Ciuk wygłosi wykład zatytułowany “Neutron-irradiation-resistant high-temperature graphene Hall effect sensor for advanced magnetic diagnostics”. W dużym skrócie – opracowany czujnik wykazuje dużą odporność na promieniowanie neutronami prędkimi i co więcej – ma zdolności samonaprawcze. Z tego względu stanowi obiecującą platformę sensoryczną do diagnostyki magnetycznej w nowoczesnych reaktorach fuzyjnych – tokamakach.

Mgr inż. Karolina Piętak przedstawi z kolei sposób na polepszenie rozdzielczości obrazowania topografii grafenu na SiC za pomocą spektroskopii ramanowskiej, wykorzystując technikę osadzania warstw atomowych tlenku aluminium na powierzchni. Takie rozwiązanie nie tylko uszczegóławia charakteryzację materiałową, ale również skutecznie zabezpiecza grafen!

„Przedstawimy pierwsze eksperymentalne badanie wpływu promieniowania neutronowego na quasi swobodny grafen. W tym celu wytworzyliśmy quasi swobodny grafen interkalowany wodorem na półizolującym podłożu węglika krzemu (4H-SiC), pasywując go warstwą tlenku aluminium.

Przeprowadziliśmy charakterystykę strukturalną i elektryczną konstrukcji z wykorzystaniem najnowocześniejszej spektroskopii mikro-ramanowskiej oraz pomiarów efektu Halla” – powiedział nam mgr Jakub Jagiełło, kolejny uczestnik konferencji.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 7 września 2022, 09:56|Categories: Aktualności, Grafen i Kompozyty, Grupy Badawcze|Tags: , |