Konkurs na stypendystę do realizacji projektu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI poszukuje STYPENDYSTY/STUDENTA
do realizacji projektu:

 „Analiza procesów termicznych i mechanizmów degradacji długofalowych laserów kaskadowych na zakres 10-16um. Optymalizacja konstrukcji
i technologii wytwarzania pod kątem zwiększenia wydajności i niezawodności do zastosowań w spektroskopii molekularnej”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresiewytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów  mikroelektroniki  i  fotoniki,  technologii  azotku  galu  oraz  technologii  LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych  ze  środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Liczba wolnych miejsc: 1

Miejsce wykonywania zadań określonych w umowie stypendialnej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Grupa Badawcza Fotonika Podczerwieni, al. Lotników 32/46, Warszawa

Wymagania:

 • Doświadczenie z układami optycznymi i charakterystyce termicznej przyrządów półprzewodnikowych;
 • Doświadczenie w charakteryzacji elektrycznej i optycznej laserów półprzewodnikowych, zwłaszcza w zakresie IR;
 • Student studiów II stopnia  Fizyka/Chemia/Fotonika/Chemia Fizyczna/Optoelektronika lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie publikacji naukowych;
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium technologicznym;
 • Motywacja do pracy naukowej (mile widziane).

Opis zadań:

Udział w zadaniach badawczych projektu Sonata BIS:

 • Symulacja i projektowanie powłoki AR dla LWIR QCLs, zadania 2 i 3;
 • Pomiar współczynnika odbicia powłok AR w szerokim zakresie długości fali, zadania 1 i 3. Projektowanie i budowa systemów pomiarowych dla elektrooptyki cechy.
 • Wykonanie pomiarów elektrooptycznej charakterystyki spektralnej i termicznej chipów Far-IR QCLs w ramach Zadania 1, 2 i 3.

Typ konkursu NCN: Sonata Bis

Warunki:

 • okres zaangażowania; 4 lata około 40h tygodniowo

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej przez niżej podany link do dnia 31.07.2022r:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=eb91e3babe25413e9ea9ed100cd346e9

_______________________________

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Stypendysta zostanie wybrany w drodze konkursu, który będzie przeprowadzony przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Sygnatura wpisu:
Wprowadził: Luiza Szoblik
Data publikacji: 30 czerwca 2022, 12:37
Ostatnio zmodyfikowany 30 czerwca 2022, 13:34
Zmodyfikowany przez: Luiza Szoblik
Link do poprzedniej wersji:

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 30 czerwca 2022, 12:37|Categories: Bez kategorii, BIP, Oferty Pracy|