Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (należące wspólnie z innymi 50 agencjami do konsorcjum M-ERA.NET 3, które finansujące badania w 36 państwach) ogłosiło właśnie listę rankingową międzynarodowych projektów badawczych w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022.

Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, które przyczynią się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych.

­­­O finansowanie mogły się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów. W 2022 roku złożono 289 wniosków badawczych, laureatami konkursu zostało 46 konsorcjów, co oznacza, że tylko około 16% wniosków zostało nagrodzonych. Finansowanie z NCBR otrzymało 8 projektów.

Zwycięski projekt z Łukasiewicz – IMiF, którego nasz Instytut jest również liderem, nosi tytuł „Luminescent tagging of documents and the method of their mobile detection based on Hyperspectral Imaging and Artificial Intelligence (LumAI)”. Liderem projektu jest dr inż. Kamila Leśniewska-Matys z Centrum Materiały Funkcjonalne, z Grupy Badawczej Materiały Inteligentne.

Drugim polskim konsorcjantem jest firma 3D-nano z Krakowa. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Litwy: Vilnius University wraz z firmą Garsų Pasaulis oraz z partnerem z Łotwy: Institute of Solid State Physics, University of Latvia. Planowany całkowity koszt realizacji projektu przez Łukasiewicz – IMiF wynosi prawie 1,2 mln zł.

Celem projektu LumAI jest opracowanie innowacyjnego systemu zabezpieczania dokumentów oraz weryfikacji ich autentyczności z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie. Projekt zakłada wytworzenie unikatowych znaczników luminescencyjnych do zabezpieczania dokumentów na podłożach w postaci druków na papierze i podłożu poliwęglanowym.

Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega m.in. na stworzeniu oprogramowania wspomaganego sztuczną inteligencją oraz wykorzystującego techniki obrazowania hiperspektralnego do realizacji procesu detekcji oraz identyfikacji znaczników.

Lista nagrodzonych projektów dostępna jest na stronie m-era.net.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 24 marca 2023, 07:43|Categories: Aktualności, Centrum Materiałów Funkcjonalnych, Lumai, Materiały Funkcjonalne|