Finansowanie:

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa prezesa Centrum Łukasiewicz.

Proponowany projekt zakłada wielowątkowe zbadanie odpowiedzi różnych dostępnych komercyjnie materiałów typu MXenes, zarówno w formie bezpośrednio od dostawcy, jak i zmodyfikowanej post-syntetycznie w projekcie, na szereg LZO potencjalnie istotnych dla diagnostyki medycznej oddechu. Celem aplikacyjnym projektu jest stworzenie macierzy różnych materiałów tak dobranych, aby móc prowadzić selektywną detekcję wybranych LZO (aceton, etanol, metanol, amoniak, etylobenzen, siarczek dimetylu, aldehyd octowy) rozcieńczonych w suchym powietrzu.

Lider projektu:

Dr hab. Michał Borysiewicz

Kontakt

Michał Borysiewicz
Lider projektu
michal.borysiewicz@imif.lukasiewicz.gov.pl