SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI i FOTONIKI
poszukuje Kandydata na stanowisko
Starszy Specjalista – Post Doc
w pionie badawczym
nr naboru N/22/62

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba wolnych stanowisk pracy:  1
Wymiar etatu: 100 %
Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Grupa Badawcza Materiały Fotoniczne (B01)
Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań w dziedzinie światłowodów specjalnych oraz spektroskopia procesów ultraszybkich;
 • Budowa układów światłowodowych i optycznych;
 • Modelowanie układów światłowodowych i optycznych;
 • Projektowanie i wykonywanie eksperymentów (optyka światłowodowa krótkich impulsów), diagnostyka ultraszybka w dziedzinie widma i czasu;
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji
 • Przygotowywanie raportów technicznych z realizowanych prac;
 • Współpraca i kierowanie pracami doktorantów;
 • Współpraca z technologiami i technikami;
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie rozwoju spektroskopii
  w dziedzinie czasu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, preferowani kandydaci z ukończonym doktoratem z dyscypliny fizyka, fotonika, elektronika, inżynieria materiałowa lub nauki pokrewne;
 • Znajomość technik badawczych wykorzystywanych do charakteryzacji światłowodów oraz w spektroskopii w podczerwieni;
 • Znajomość technik modelowania światłowodów w tym strukturyzowanych (właściwości liniowe i nieliniowe);
 • Wiedza i doświadczenie w jednej lub wielu z następujących dziedzin: (1) optyka światłowodowa, (2) optyka nieliniowa, (3) fizyka impulsów ultrakrótkich, (4) spektroskopia;
 • Znajomość Matlab, programowania i modelowanie eksperymentów fizycznych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Kreatywność;
 • Zdolności manualne umożliwiające pracę z drobnymi próbkami/elementami pod mikroskopem optycznym.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnianie wymagań i zdolność do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
 • Lista publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z opisem wkładu własnego;
 • List/y rekomendacyjne.

 

Kandydatom oferujemy:

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej poprzez poniższy link do dnia 15 września 2022r.

APLIKUJ

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Sygnatura wpisu:
Wprowadził: Luiza Szoblik
Data publikacji: 26 sierpnia 2022, 14:18
Ostatnio zmodyfikowany 26 sierpnia 2022, 14:19
Zmodyfikowany przez: Luiza Szoblik
Link do poprzedniej wersji:

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 26 sierpnia 2022, 14:18|Categories: Bez kategorii, BIP, Oferty Pracy|