Współpraca zespołu kierowanego przez prof. Ryszarda Buczyńskiego z Łukasiewicz – IMiF wraz z grupą prowadzoną przez prof. Goëry Genty z Tampere University w Finlandii niedawno zaowocowała obiecującymi badaniami nad wyjaśnieniem złożonych zjawisk fizycznych występujących w nowej klasie światłowodów zbudowanych ze szkieł wieloskładnikowych.

Wyniki badań pokazały, w jaki sposób światło propagujące się we włóknach światłowodowych może być kształtowane poprzez nanostrukturę samego światłowodu. Wyniki tych badań znalazły uznanie i zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications”.
Zespół prof. Ryszarda Buczyńskiego opracował światłowody o gradientowym profilu współczynnika załamania światła przy użyciu szkieł ołowiowo-bizmutowo-galowych o wysokiej nieliniowości. W odróżnieniu do technologii włókien krzemionkowych stosowanych w telekomunikacji światłowód opracowany przez naszych badaczy wykazuje się silną odpowiedzią nieliniową i ma potencjał transmisji w średniej podczerwieni – coś, czego nie można osiągnąć za pomocą włókien krzemionkowych!

Światłowód umożliwił eksperymentalną obserwację nieliniowej dynamiki optycznej, prowadzącej do samoistnej filtracji modów wyższych rzędów i propagacji jedynie modu podstawowego w bardzo szerokim zakresie widmowym, co jest określane przez badaczy zajmującymi się światłowodami i laserami jako laserowe źródło supercontinuum. Dzięki osiągniętym wynikom udowodniono, że ciekawe właściwości źródeł światła supercontinuum, które do tej pory projektowano na zakres widzialny i bliskiej podczerwieni, są możliwe do osiągnięcia również w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni, co jest szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia zastosowań bio-medycznych, sensorowych i chemicznych.

Podziel się ze znajomymi!