A gdyby tak odkryto nowe, ogromne źródło energii, dzięki któremu moglibyśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zapewnić stabilność energetyczną dla społeczeństwa i wreszcie skutecznie dążyć do zrównoważonego rozwoju?

A co jeśli powiemy Wam, że można by po prostu ponownie wykorzystać tę samą energię? Czy wiecie, że aż od 20 do 50 % energii w przemyśle traci się w formie ciepła odpadowego? Przecież są to ogromne ilości energii w skali światowej! Jej część można wykorzystać poprzez bezpośrednią konwersję w energię elektryczną z wykorzystaniem zjawiska termoelektrycznego nazywanego efektem Seebecka. Nad tym wszystkim pracują nasi badacze przy projekcie COTEG.

Nasz młody badacz Bartosz Bucholc nie tak dawno wziął udział Industrial Workshop (IW10): “Advanced Materials for Energy: challenges and opportunities” – 10. edycji warsztatów nt. zaawansowanych materiałów dla sektora energetycznego. Podczas sesji plakatowej na Politechnice Turyńskiej zaprezentował dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach wspomnianego projektu, w którym to wraz z zespołem prowadzonym przez dra Rafała Zybałę opracowuje typoszereg termogeneratorów do odzysku ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Po powrocie z Turynu zadaliśmy Bartoszowi pytanie: „Co sprawia, że Twoje rozwiązanie jest inne / lepsze od już istniejących?”, na które odpowiedział:

„Należy zaznaczyć, że rozwiązanie, nad którym pracujemy, nie jest jeszcze powszechnie stosowane. W Polsce powstało do tej pory jedynie kilka prototypów takich rozwiązań. To, co wyróżnia nasze podejście, to kompleksowo zakrojone prace obejmujące syntezy materiałów termoelektrycznych, nowatorskie podejście do montażu modułów, ale również opracowanie i optymalizacja całego układu obejmującego wymiennik ciepła i przekształtniki stworzone do współpracy z wytworzonymi przez nas urządzeniami. Umożliwia to ścisła kooperacja z innymi instytutami Łukasiewicza – Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych”.

Takie termogeneratory w praktyce to liczne korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego. Poprawimy efektywność energetyczną, zminimalizujemy straty zasobów naturalnych i ograniczymy emisję szkodliwych gazów, w tym CO2. A to przyczyni się do obniżenia naszego śladu węglowego oraz podniesienia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń! Jak Wam podoba się taki pomysł?

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 30 czerwca 2023, 09:47|Categories: Aktualności, Centrum Materiałów Funkcjonalnych|Tags: , , |