Oferta – Grafen

Produkty

Wodna zawiesina tlenku grafenu o określonym stężeniu w gramach na litr (ok. 4 g/L). Parametry: średni rozmiar płatków (ok. 9 µm), skład pierwiastkowy (C (40% – 42%), O (45% – 52%), H (2,5% – 3%), S (1-3%), N (<0,3%)), grubość płatków (ok. 2 nm). Potencjalne zastosowanie: składnik kompozytów polimerowych, powłoki barierowe, ogniwa słoneczne, nośniki leków, inżynieria tkankowa, farby, lakiery, smary.

Tlenek grafenu w uwodnionej formie idealnie nadaje się do nanoszenia powłok o określonej funkcjonalności, np. powłoki hydrofilowe, antykorozyjne, antybakteryjne.

Tlenek grafenu w postaci proszku po wysuszeniu roztworu wodnego. Parametry: średni rozmiar płatków (ok 9 µm), skład pierwiastkowy (C (40% – 42%), O (45% – 52%), H (2.5% – 3%), S (1-3%), N (<0.3%)), grubość płatków (ok. 2 nm), powierzchnia właściwa ok. 5 – 11 m2/g. Zastosowanie: składnik kompozytów polimerowych, powłoki barierowe, ogniwa słoneczne, nośniki leków, inżynieria tkankowa, farby, lakiery, smary.

Tlenek grafenu w formie proszku dobrze sprawdza się w roli dodatków do kompozytów.

Zredukowany tlenek grafenu po wysuszeniu. Parametry: skład pierwiastkowy (C (70 % – 80 %), O (15 % -20 % H (<2 %), S (<2 %), N (<0.3 %)), powierzchnia właściwa ok. 266 m2/g, . Zastosowanie: superkondensatory, baterie, kompozyty metalowe i ceramiczne.

Zredukowany tlenek grafenu sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest materiał o dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym lub o właściwościach hydrofobowych.

Pasta to zatężony roztwór wodny GO – istnieje możliwość doboru stężenia pasty na życzenie Klienta.

Pasta wykorzystywana jest w Łukasiewicz – IMiF jako półprodukt do wytwarzania papieru grafenowego. Znajduje zastosowanie w kosmetologii, a także jako dodatek do farb / lakierów / nasączania włóknin.

Papier grafenowy może występować w dwóch podstawowych postaciach – papieru na bazie tlenku grafenu lub zredukowanego tlenku grafenu. Istnieje możliwość wytworzenia papieru kompozytowego z dodatkiem włókien np. węglowych. Grubość papieru grafenowego zależy od jego postaci. W formie podstawowej (papier na bazie tlenku grafenu) ma grubość ok. 20 um. Po dodaniu włókien, w zależności od ich stężenia, można uzyskać materiał o większej grubości. Wielkość arkusza, którą oferujemy, to ok. 15×30 cm.

Zastosowania: odprowadzanie ciepła z urządzeń lub ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego.

Elektroprzędzona włóknina polimerowa lub kompozytowa. W zależności od zastosowanej kompozycji materiałowej może mieć różną charakterystykę wytrzymałościową i funkcjonalności nadane w zależności od przewidzianego zastosowania. Włókniny takie mogą być zastosowane m.in. w biomedycynie jako rusztowania do regeneracji tkanek miękkich. Innym zastosowaniem są opatrunki lub nośniki leków. Można je także wykorzystać jako membrany filtracyjne do oczyszczania wody (kompozyt o osnowie polimerowej z dodatkiem grafenu płatkowego).

Innowacyjny hallotron wykonany w technologii quasi-swobodnego grafenu epitaksjalnego na węgliku krzemu i dielektrycznej pasywacji z tlenku glinu syntezowanej w procesie osadzania warstw atomowych. Rozwiązanie pracuje w bardzo szerokim zakresie temperatur i jest dostępne w dwóch wariantach. W technologii 6H-SiC oferuje czułość prądową na poziomie 140 V/AT w przedziale od -200 st. C. do +300 st. C. W technologii 4H-SiC na poziomie 80 V/AT w zakresie od -200 st. C. do +500 st. C.

Czujnik posiada potencjał aplikacyjny w silnikach bezszczotkowych z komutacją elektroniczną, przetwornikach prądu i mocy elektrycznej oraz w detektorach pola magnetycznego narażonych na podwyższone temperatury i promieniowanie neutronowe.

Usługi

Określenie składu chemicznego (wybranych pierwiastków) materiału z wykorzystaniem techniki spaleniowej analizy elementarnej. Technika umożliwia określenie zawartości następujących pierwiastków: C, O, H, N, S.

Analiza izotermy Brunauera-Emmetta-Tellera (BET) umożliwia wyznaczenie właściwości adsorpcyjnych, porowatości (średnia wielkość porów, objętość porów, rozdział wielkości porów) i powierzchni właściwej badanego materiału.

SEM umożliwia ocenę jakościową i ilościową wytworzonego materiału, w tym m.in.: średniego rozmiaru nano- i mikromateriałów, obecności ewentualnych poprodukcyjnych zanieczyszczeń oraz określenie jakości produktu.

Badanie właściwości elektrycznych materiałów. Rezystywność, przewodność i rezystancja powierzchniowa wyznaczane są w pomiarze metodą van der Pauwa. Efekt Halla pozwala otrzymać wartość ruchliwości i koncentracji nośników. Pomiary przeprowadzać można w zakresie temperatur od 80 K do 770 K przy stałym natężeniu prądu z zakresu od 1 nA do 20 mA.

Mikroskop umożliwia wysokorozdzielcze obrazowanie powierzchni materiału i pomiar chropowatości. Dodatkowo możliwe jest obrazowanie struktury wewnętrznej materiału oraz lokalnego rozkładu wybranych właściwości powierzchni materiału, w tym m.in.: sztywności, deformacji lub sił adhezji. Mikroskop wyposażony jest także w tryb KPFM pozwalający uzyskać elektrostatyczną charakterystykę potencjału powierzchniowego materiału.

Najbardziej rozpoznawalnym atrybutem spektroskopii ramanowskiej jest identyfikacja materiału. Widmo ramanowskie stanowi często rodzaj odcisku palca danego materiału. Metoda ta nie jest jednak ograniczona wyłącznie do identyfikacji materiału. Rozszerzona analiza statystyczna pozwala określać właściwości badanej próbki i śledzić ich przestrzenne rozmieszczenie za pomocą mapowania. W przypadku grafenu możliwe jest badanie jakości strukturalnej pod kątem struktury krystalicznej i jej zdefektowania. Spektroskopia Ramana pozwala również określić liczbę warstw grafenowych i wyznaczyć koncentracje nośników swobodnych oraz naprężenia występujące w grafenie.

Z uwagi na różne techniki suszenia tlenku grafenu opracowane w Instytucie istnieje możliwość wytworzenia materiału o różnej morfologii na życzenie Klienta. Posiadamy w portfolio patenty na różne techniki redukcji tlenku grafenu, w związku z czym możemy zaproponować naszym Klientom materiał o różnym stopniu utlenienia oraz zaoferować wsparcie naszych ekspertów z pionu badawczego, aby zaprojektować i wytworzyć materiały grafenowe o określonych funkcjonalnościach, dobranych do konkretnych zastosowań.

Na specjalne życzenie dokonujemy również podmiany rozpuszczalnika i oferujemy tlenek grafenu w innych mediach. Możliwe jest również wytworzenie materiału o innym niż standardowy (ok. 9 µm) rozmiarze płatków (większe lub mniejsze płatki). Wykonujemy również modyfikacje płatków materiałów grafenowych różnymi nanocząsteczkami (np. złoto, srebro, ditlenek tytanu).