Oferta – Przemysł obronny i kosmiczny

Produkty

Szkielety ceramiczne na bazie Al2O3 są materiałami o niskiej gęstości, wysoce odpornymi na:

 • wysoką temperaturę,
 • korozję, w szczególności w styczności z kwasami,
 • ścieranie.

Zastosowanie:

 • podłoża do katalizatorów,
 • filtry do zastosowań wysokotemperaturowych,
 • izolatory cieplne,
 • elementy konstrukcyjne,
 • biomateriały,
 • kompozyty metalowo-ceramiczne.

Kompozyty IPC (Interpenetrating Network Composites), czyli kompozyty o strukturze wzajemnie przenikających się faz:

– kompozyty aluminium – ceramika (Al2O3, SiC)
– kompozyty miedź – ceramika (Al2O3, SiC)
– materiały gradientowe metal (Al, Cu) – ceramika (Al2O3, SiC)

Kompozyty mogą znaleźć zastosowania w układach hamulcowych i/lub jako elementy opancerzenia.

Specjalizowane rozwiązanie w postaci układu scalonego zaprojektowanego i wykonanego (jako seria prototypowa) w wybranej technologii o wymiarze charakterystycznym poniżej 350nm. Wybór technologii zależy od uwarunkowań technicznych i możliwości finansowych zleceniodawcy. Dostępne są układowe realizacje ASIC w klasach układów małej skali integracji (SSI – small scale of integration), średniej skali integracji (MSI – medium scale of integration), dużej skali integracji (LSI – large scale of integration), wielkiej skali integracji (VLSI – very large scale of integration), ultrawielkiej skali integracji (ULSI – ultra large scale of integration). Realizacja etapu projektu: w systemie FABLESS. Realizacja prototypowania: w schemacie MPW. Upscaling produkcji: wielostronne negocjacje.

W naszej ofercie posiadamy układy cyfrowe, analogowe i typu mixed signal.

Układ czysto cyfrowy zawierający rozwiązania od prostej logiki po zaawansowane systemy cyfrowe syntezowane z języków wysokiego poziomu HDL. Układ może być również zaprojektowany jako system do przetwarzania i kształtowania sygnałów analogowych.

Rozwiązanie cyfrowe obudowane elektroniką analogową lub modułami komunikacyjnymi z przetwarzaniem sygnałów analogowych. Zależnie od specyfikacji i wymagań rozwiązania mogą zawierać peryferia analogowe.

Zależnie od specyfikacji i wymagań rozwiązania mogą zawierać moduły mikroprocesorowe, pamięciowe (pamięć ulotna, nieulotna), peryferia cyfrowe, peryferia komunikacyjne.

Usługi

Ceramiczne szkielety o żądanej porowatości wytwarzane techniką osadzania masy lejnej na podłożu polimerowym. W zależności od użytego podłoża polimerowego możliwe jest otrzymanie porowatych preform o porowatości otwartej w przedziale 90-60%. Technika ta umożliwia otrzymanie materiałów o przewidzianym udziale objętościowym porów i ich zdefiniowanej wielkości.

Infiltracja porowatych preform ceramicznych ciekłym aluminium, ciekłą miedzią oraz ich stopami do wytwarzania kompozytów typu INTERPENETRATING NETWORK (IPC).

Wykonanie tranzystorów mikrofalowych, wysokonapięciowych, struktur testowych i diod według projektu zamawiającego lub w połączeniu z projektowaniem konstrukcji przyrządów z wykorzystaniem modelowania i symulacji w programach typu TCAD oraz projektowania topografii przyrządów w środowisku CAD.

Charakteryzacja przyrządów półprzewodnikowych zawiera:

 • Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych w zakresie niskich (~fA) i wysokich prądów (20 A DC, 50 A impulsowo) oraz napięć do 3 kV w przedziale temperatur od RT do 300°C. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych on-wafer w komorze do badań kriogenicznych w temperaturach od 10 K.
 • Pomiar on-wafer charakterystyk pojemnościowo-napięciowych (C-V) kondensatorów MOS oraz diod w zakresie częstotliwości od 1 kHz (lub niższej w trybie quasi-static) do 1 MHz. Pomiar charakterystyk pojemnościowo-napięciowych tranzystorów.
 • Pomiar parametrów macierzy rozproszenia tranzystorów mikrofalowych dla częstotliwości do 50 GHz dla różnych punktów pracy przyrządu (maksymalny prąd wyjściowy 0.4 A, napięcie zasilania VDS do ±200V).

Projektowanie obejmuje:

 • analizę wykonalności,
 • propozycję grupy technologii zainteresowania,
 • oszacowanie czasu realizacji i wycenę prac,
 • zweryfikowany na drodze symulacji projekt na poziomie elektrycznym,
 • zweryfikowany na drodze symulacji projekt na poziomie masek technologicznych,
 • prototypowanie (MPW),
 • weryfikację parametryczną,
 • serię próbną,
 • wsparcie przy skalowaniu produkcji.

Wyróżnia nas otwartość na innowacje i indywidualne podejście do tematu.