Celem projektu NewILUMIS jest opracowanie nowego materiału opartego na warstwowej ceramice i wykorzystującego zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR ang. surface plasmon resonanse). Ten innowacyjny materiał będzie komponentem fotonicznym do oświetlenia i sensoryki.

W składzie międzynarodowego konsorcjum, którego liderem jest Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, znaleźli się również: Politechnika Warszawska, Institute of Research for Ceramics we Francji, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS z Niemiec oraz firma Teknosystem sp. z o.o.

Sercem rozwiązania w projekcie NewILUMIS będzie opracowywana w Łukasiewicz – IMiF ceramika do zastosowań oświetleniowych wytworzona na bazie granatu itrowo-glinowego domieszkowanego jonami ziem rzadkich (RE+:YAG), posiadająca specjalnie zaprojektowaną strukturę warstwową. Chodzi o to, aby przy oświetlaniu diodami elektroluminescencyjnymi (LED) lub laserem uzyskać właściwe widmo barwne przy zapewnieniu bardzo wysokiej sprawności energetycznej takiego źródła światła.

Skład ceramiki  domieszki aktywne, materiał fazy rozpraszającej itp.  zostanie tak zmodyfikowany, aby uzyskać pożądany wskaźnik oddawania barw i wysoką wydajność źródła. Funkcjonalizacja ceramiki luminescencyjnej w kierunku zastosowań czujnikowych wykonana zostanie poprzez nałożenie warstw SPR, które następnie zostaną pokryte strukturą mezoporowatą, pozwalającą na ‘wychwycenie’ interesujących cząsteczek.  W efekcie powstanie nowy komponent fotoniczny o ogromnym potencjale aplikacyjnym, obejmującym ochronę środowiska, diagnostykę medyczną (diagnostyka raka) oraz wykrywanie skażeń wody – podkreśla dr hab. inż. Anna Kozłowska, Kierownik projektu NewILUMIS.

Ważnym krokiem w kierunku komercjalizacji wyników projektu będzie stworzenie w Instytucie Fraunhofera IKTS demonstratora opracowanego w ramach projektu komponentu oświetleniowo-sensorycznego, poprzez  wytworzenie kompletnego, hermetycznie zamkniętego urządzenia. Jego działanie zostanie przetestowane przez partnera przemysłowego – firmę Teknosystem sp. z o.o.

Podziel się ze znajomymi!

Published On: 28 marca 2022, 13:20|Categories: Aktualności, Materiały Funkcjonalne, New Ilumis, Projekty|Tags: |